• Stor-Oslo Eiendom
  • Stor-oslo Invest

Kjøp og utvikling av eiendomsprosjekter

Stor-Oslo Eiendom er en uavhengig partnereiet eiendomsutvikler og investeringspartner med primærkompetanse på bolig, kontor, hotell og logistikk i Stor-Oslo regionen.

Selskapet har 25 dyktige medarbeidere med erfaring fra transaksjon, finansiering, myndighetsbehandling, utvikling, prosjektledelse og entreprenør som jobber i tett samarbeid med både institusjonelle oppdragsgivere og finansielle investorer.

Stor-Oslo Eiendom har ca. 3000 boliger og 140.000 m2 næringsarealer under utvikling og realisering. Eiendomsporteføljen har en samlet realisasjonsverdi på ca. 15 milliarder NOK.

Stor-Oslo Eiendom sørger for at byggherren har de beste ressursene tilgjengelig for en trygg og god håndtering av alle sider i utvikling og gjennomføringen av et eiendomsutviklingsprosjekt. Selskapet skaper verdier gjennom solide transaksjoner og prosjekter, samt aktivt arbeid med eiendommene og en opportunistisk strategi.

Investeringsselskap

Stor-Oslo Invest sin virksomhet er investering i prosjektselskaper hvor søsterselskapet Stor-Oslo Eiendom har en aktiv rolle.

Selskapet har pr. 31.12.15 en verdijustert egenkapital på ca. 222 mill., og deltar typisk med 10-30 % av egenkapitalen i prosjekter som søsterselskapene initierer og utvikler. Selskapet investerer på samme vilkår som øvrige investorer.

Alle ansatte i Stor-Oslo Eiendom inviteres til å delta på eiersiden i Stor-Oslo Invest. Selskapet forvaltes av Stor-Oslo Eiendom, og har ingen ansatte.