Årsrapport 2018 - Stor-Oslo Eiendom

Vennligst vent mens vi laster inn årsrapporten for deg

STOR-OSLO EIENDOM
Årsrapport 2018

Velkommen til vår heldigitale årsrapport! Vi skal ta deg med på en spennende reise gjennom 2018, håper du liker det.

FILM
Året som har vært

Se året som har vært med Administrerende direktør Mathis Grimstad

Noen ord fra ledergruppen

Starten av 2018 ble preget av å få flere av våre nye, større prosjekter vel i havn. Meierikvartalet på Lillestrøm, eiendommer i Ski sentrum og Knud Bryns vei på Haraldrud nevnes i den sammenheng. I løpet av 2018 har vi også realisert et utvalg prosjekter til gode verdier. Her nevnes Konows gate 67B, boligprosjektet Høvikhagen på Haslum og næringsdelen av Munch Brygge i Bjørvika. Vi har nådd viktige milepæler i prosjektporteføljen, blant annet med overlevering av leilighetsprosjektene Holmenhagen på Holmen og Engene 100 i Drammen, samt salgs- og byggestart for Frysjaparken i Oslo og Sølvparken på Kongsberg.

Stor-Oslo Eiendom har i løpet av 2018 styrket organisasjonen med rekrutteringer i alle avdelinger for prosjektutvikling, økonomi og investering. Veksten fortsetter!

PROSJEKTER
Nye prosjekter 2018
NYE PROSJEKTER
Hasle Stasjon, Oslo

I tråd med vår knutepunktstrategi har vi valgt å engasjere oss i Hovinbyen med vårt kombinasjonsprosjekt Hasle Stasjon i Økernveien 97/99. Vår visjon er å transformere eiendommen fra dagens bruk som bilutsalg til en utbygging med ca. 18.000-20.000 m2 BRA, hvorav bolig ca. 12.000 BRAs (som skal gi ca. 170 boliger), og ca. 3700 BTA næring. Vi har besluttet å utvikle og bygge ut eiendommen iht. miljøsertifiseringen BREEAM og har tro på at vårt ambisjonsnivå “Excellent” er realistisk. For å sikre at nabolaget blir involvert, har vi gjennomført en sosiokulturell stedsanalyse som ledd i vårt ønske om lokal medvirkning. Naboer, så vel som politikere har ønsker om fargesterke fasader i Hovinbyen. Det forventes at reguleringsforslaget sendes fra Plan- og bygningsetaten til politisk behandling i løpet av året 2019.

NYE PROSJEKTER
Meierikvartalet, Lillestrøm

I 2018 kjøpte Stor-Oslo Eiendom «Meierikvartalet». Eiendommen var ferdig regulert, og første rammesøknaden for prosjektet ble sendt inn høsten 2018. Prosjektet er tegnet av DARK Arkitekter og Stor-Oslo Eiendom inngikk ved årsskiftet 2018/2019 samspillkontrakt med BundeBygg. De første boligene ble lagt ut for salg 24. januar i år – og etter en vellykket salgsstart for trinn 1, blir salg av trinn 2 igangsatt 2. mai. Vi tar sikte på byggestart i prosjektet januar 2020. Meierikvartalet er regulert til et kombinert formål med bolig, kontor, handel og bevertning. Det planlegges ca. 350 leiligheter, ca. 28.000 BRA kontorbygg og ca. 12.500 BRA handel og bevertning. Hele prosjektet BREEAM-sertifiseres. Målsetningen med Meierikvartalet er at det skal bli et nytt og urbant landemerke og et sted folk føler stolthet og tilhørighet til.

NYE PROSJEKTER
Ski sentrum

I Ski er vi i ferd med å utvikle en større del av sentrum gjennom vårt prosjekt Ski Sentrum Syd. Prosjektet ligger i hjertet av sentrum. Ski er midt i en unik transformasjon, med nye Follobanen, samt ny sentrumsplan som danner grunnlag for fremtidig utvikling. Prosjektet er helt i starten av reguleringsprosessen. Dialogen med kommunen er svært god, og avklaringer rundt fremdrift for reguleringsprosess er igangsatt. Det planlegges for ca. 25.000 BRAs bolig og 5.000 BTA næring.

For Ski Sentrum Syd har vi gjennomført en sosiokulturell stedsanalyse, som både gir oss unik innsikt i bruken av området i dag, og en retning og forslag til hva vi bør tilby Ski i fremtiden. For oss er det viktig å invitere fremtidens brukere med på byutviklingen.

NYE PROSJEKTER
Meglergården & Villa P, Bekkestua

Sentralt på Bekkestua i Bærum kommer de to prosjektene Meglergården og Villa P side om side. Sammen med naboen, Coop Vestviken, bidrar disse prosjektene til å få gjennomført kommunens sentrumsplan. Dette innebærer at det gamle veinettet strammes opp til mer urbane bygater samtidig som kommunen bygger et nytt kommunalt torg. Det nye området blir en forlengelse av Bekkestua sentrum med totalt 80 leiligheter og en ny fullsortiments Coop Mega dagligvareforretning i 1.etg av Meglergården. Man får muligheten til å bo i moderne arkitektur midt på et viktig knutepunkt i Bærum, med alle fasiliteter i umiddelbar nærhet. Med en vellykket salgsstart i januar 2019 jobber prosjektet nå for en byggestart før sommeren.

NYE PROSJEKTER
Skolebakken, Kolbotn

Prosjektet Skolebakken er under regulering. Forslag til regulering foreslår 12.000 kvm BRA hvorav minimum 1000 kvm skal avsettes til næring. Fordelt på de fire husene er det ca. 120 leiligheter og det planlegges utadrettet næring mot torget sør på eiendommen. Torget vil være en møteplass for både beboere i prosjektet og andre i Kolbotn, og vil bidra til å løfte fokuset på sosial bærekraftigutvikling. Skolebakken vil være bidra til å gi Kolbotn et urbant preg mot torget, med teglstein fasader og utadvendte første etasjer. Samtidig som det vil gi beboere en privatatmosfære i gårdsrommet.

NYE PROSJEKTER
Gotaasalléen, Jessheim

Jessheim er i stadig vekst og i Gotaasalleén er vi godt i gang med å utvikle et nytt spennende boligprosjekt i sentrum av Jessheim. Reguleringsplanen er forventet å bli vedtatt før sommeren 2019 og det planlegges for at de første boligene kan legges ut for salg i løpet av høsten 2019. Oppstart av byggearbeider er planlagt tidlig 2020.

Prosjektet er lokalisert i umiddelbar tilknytning til togstasjon og sentrum for øvrig. Tomten har et areal på ca. 7100 kvm. Sammen med Code Arkitektur planlegges det for bygging av ca 140 nye boliger med enestående arkitektur og god standard i særklasse på Jessheim.

PROSJEKTER
Overleverte prosjekter 2018

Vi er stolte av å ha levert nytt hjem til flere fornøyde boligkjøpere i Stor-Oslo regionen.

OVERLEVERTE PROSJEKTER 2018
Løkenhagen, Lørenskog

Stor-Oslo Eiendom igangsatte arbeidet med områdereguleringen for Skårer Syd i 2012, og regulering med potensiale for 1250 boliger ble vedtatt i 2014. Løkenhagen er det første gjennomførte prosjektet i områdereguleringen for Skårer Syd og består av fire byggetrinn med til sammen 205 leiligheter. Arkitekt for prosjektet er 4B Arkitekter og entreprisen er gjennomført av Solid Entreprenør. Siste leilighet i Løkenhagen ble overlevert i juni 2018. 

OVERLEVERTE PROSJEKTER 2018
Engene 100, Drammen

Stor-Oslo Eiendom kjøpte i juni 2013 eiendommene tilknyttet den gamle bensinstasjonen, Engene 100. Tomten ligger på Brakerøya i Drammen, er på ca. 4.600 kvm og ble ferdig regulert sommeren 2015. Byggestart for første byggetrinn var desember 2015. Produksjonen gikk i tre byggetrinn og overleveringen av de 75 boenhetene startet høsten 2017 og siste trinn ble overlevert februar 2018. Prosjektet fikk svært gode tilbakemeldinger fra naboer, kommune og kjøpere. Prosjektet består fire ulike bygningskropper som i tråd med strøkets kvartalsstruktur omkranser et raust og åpent gårdsrom. I det sydvestlige hjørnet har prosjektet overlevert en offentlig park på nesten 1000 kvm til Drammen Kommune.

OVERLEVERTE PROSJEKTER 2018
Holmenhagen, Holmen

Stor-Oslo Eiendom kom inn som utvikler høsten 2015 da tomten var ferdig regulert, og sto for videre utvikling frem til ferdigstillelse. Juni 2018 overleverte vi 52 nye leiligheter til boligkjøperne på Holmenhagen. Prosjektet besto av ett byggetrinn med 2 boligblokker tegnet av Arcasa Arkitekter og oppført av Consto Øst. Prosjektet har gitt et løft til området – på tomten var det lenge beliggende en bensinstasjon og før utbyggingen sto tomten tom i flere år.

PROSJEKTER
Vi må også vise frem noen flere prosjekter som har opptatt mye av vår tid i 2018!
PROSJEKTER SOM HAR OPPTATT MYE AV VÅR TID I 2018
Munch Brygge

Prosjektet begynner å nærme seg ferdigstillelse, og har fått mye ros for dets fargebidrag til Bjørvika.

PROSJEKTER SOM HAR OPPTATT MYE AV VÅR TID I 2018
Frysjaparken

Et stort område nær byen, elva og marka tar form!

PROSJEKTER SOM HAR OPPTATT MYE AV VÅR TID I 2018
Sølvparken

Prosjektet i Kongsberg er under oppføring med både boliger, næring og hotell.

2018
Nøkkeltall
NØKKELTALL
I stadig vekst

Vi har mange spennende prosjekter under utvikling

NØKKELTALL
Sikter mot toppen

35 fantastiske ansatte satte sitt preg på 2018

NØKKELTALL
Fokus på miljø

De fleste av oss velger kollektiv transport til jobb

NØKKELTALL
Kort om oss

Vi er en sporty, kaffeglad og snill gjeng. Dette fikk vi med oss i 2018.

STOR-OSLO EIENDOM
Teknologiutvikling & Bærekraft

Vi følger med på hva som beveger seg av innovasjon og ønsker å levere bærekraftige prosjekter som står seg nå og i fremtiden.

Teknologiutvikling 2018
Revolusjon 4.0

PropTech er kommet for å bli, og vi følger med på det som beveger seg av teknologi i eiendomsbransjen. Det er mange initiativer og det er helt tydelig at bransjen kommer til å se veldig annerledes ut, om bare få år. Revolusjon 4.0 er spådd til å ha konsekvenser for menneskeheten som en ikke kan forestille seg, og vi ser allerede at tradisjonelle forretningsmodeller er under omstilling. De største katalysatorene for eiendomsbransjenes 4.0 anser vi til å være artificial intelligence (AI) sammen med Internet of Things (IoT).

Teknologiutvikling 2018
Pilot Meierikvartalet
 • Digitaltvilling med VR-prosjektering i BIM
 • Bilpool
 • Google Home, stemmestyring
 • Smart temperaturstyring og låsesystem
 • Dynamisk ladesystem
 • Papirløsbyggeplass
Teknologiutvikling 2018
Pilot Frysjaparken
 • Smarte energisystem
 • Bilpool
 • Dynamisk ladesystem
 • Enova
 • Dynamisk brønnparkanlegg
Teknologiutvikling 2018
PropTech Summit II

Den 1. november samlet vi som partner i Proptech Norway over 400 mennesker i Samfunnssalen. På scenen stod blant annet kinesiske Hongqi Guo, grunnlegger av Yitong design, en av hovedaktørene som jobber med å fasilitere design- og byggeprosessen av nye byer i Kina. Kari Aina Eik, generalsekretær for organisasjonen for internasjonale økonomiske forhold (OIER) og leder for FNs Charter Excellence Centre for Smart and Sustainable Cities sto også på scenen i Norge for første gang.

 

Bærekraft 2018
Miljø, samfunn og økonomi

Bærekraft er et buzzword som mange begynner å bli lei allerede. Men vi tror på prinsippet som bærekraft representerer; med en utvikling som balanserer økonomi, sosiale aspekter og miljø. Bærekraftig utvikling står seg over tid, og tar hensyn til naturen og menneskene, samtidig som det bidrar til økonomisk vekst.

 

 

Bærekraft 2018
FN's Sustainable Development Goals

FN har gjort et godt stykke arbeid med å definere og kommunisere 17 bærekraftsmål, såkalte Sustainable Development Goals (SDG). Grønn byggallianse har pekt ut ni av målene til å være sentrale for bygg- og anleggsbransjen. Vi ser derfor aktivt til de ni målene for å kunne bidra til å nå disse innen 2030.

10. Bærekraftige strakstiltak
10. Bærekraftige strakstiltak
10. Bærekraftige strakstiltak
10. Bærekraftige strakstiltak
10. Bærekraftige strakstiltak
10. Bærekraftige strakstiltak
10. Bærekraftige strakstiltak
10. Bærekraftige strakstiltak
10. Bærekraftige strakstiltak
10. Bærekraftige strakstiltak
10. Bærekraftige strakstiltak
Stor-Oslo Eiendom og Stor-Oslo Invest
Årsregnskap
Årsregnskap
Stor-Oslo Eiendom

Stor-Oslo Eiendom sin primærkompetanse er utvikling av bolig og næring i Stor-Oslo regionen.

Bilde: F.v. Karsten Hjertholm, Arild Rygg, Ole Anders Engebretsen, Kathinka Lien Augustine, Roar Sandnes, Mathis Grimstad og Terje Urnes

Stor-Oslo Invest

Stor-Oslo Invest er selskapets investeringselskap som eies av selskapets ansatte samt Brødrene Jensen AS.

Stor-Oslo Invest har i dag investert i ca. 30 prosjekter og har en eierposisjon på mellom 10-40% i prosjektselskapene.

Bilde: F.v. Leif Oddvin Jensen, Nikolai Gomez Olsen, Karsten Hjertholm, Gunn Hege Bonden, Mathis Grimstad og Arild Rygg

Stor-Oslo Invest
Porteføljeverdi
Stor-Oslo Invest
Arealer
Takk for oss
2018