Årsrapport 2019 - Stor-Oslo Eiendom

Vennligst vent mens vi laster inn årsrapporten for deg

STOR-OSLO EIENDOM
Årsrapport 2019

Her er vår digitale årsrapport. Vi tar deg med på en spennende reise hvor bymiljø, teknologi og bærekraft er hovedingrediensene.

FILM
Året som har vært

Her er en liten film som presenterer noen av våre prosjekter i Stor-Oslo regionen og høydepunktene fra 2019.

Ord fra ledergruppen

For Stor-Oslo Eiendom ble 2019 et historisk godt år. Vi ser resultatet av at mange gode prosjekter har blitt realisert i 2019, samtidig som prisstigningen i boligmarkedet i 2016 nå gir ekstraordinære utslag på bunnlinjen. Vi har kjøpt mye ny eiendom i løpet av året, slik at selskapet totalt sitter med en tomtebank på rundt 6500 boliger. Det lover godt for årene som kommer. Det har vært høy aktivitet med både utvikling og bygging av flere prosjekter i Oslo og Akershus. I tillegg har selskapet vært meget aktiv innen akkvisisjon av ny eiendom, noe som gir selskapet en stor ordrereserve og bidrar til å sikre inntjeningen mange år fremover. Selskapet har i dag 25 prosjekter under utvikling i Oslo og Akershus. Det har også vært et svært godt salg i Stor-Oslo Eiendom sine prosjekter.

Stor-Oslo Eiendom har også brukt 2019 på å sette Miljø og Bærekraft høyt på agendaen. Som langsiktig eiendomsutvikler er det viktig for oss å ha en bærekraftig tilnærming til prosjektene våre. Vi har i 2019 innført miljøledelse i alle våre prosjekter, og vi implementerer FNs bærekraftsmål direkte inn i prosjektene. Det skal være enkelt å velge miljø i våre prosjekter.

PROSJEKTER
Nye prosjekter 2019
NYE PROSJEKTER
Fyrstikktorget

Fyrstikktorget er identiteten på Helsfyr og har et stort potensial for å bli en urban oase i Hovinbyen. Fyrstikktorget vil bli en sosial og inkluderende møteplass for skoleelever, arbeidstakere, beboere og blir en ny destinasjon for byen. Vi ønsker med vårt planforslag for Fyrstikktorget å utvikle 250 boliger, utadrettet næring, kontorer og hotell. Den påkostede arkitekturen er utviklet i respekt for eksisterende bygg og vil bekrefte Fyrstikktorget som identiteten for Helsfyr. Dagens parkering på torg og gater vil bli fjernet og erstattet med kvalitative møteplasser med beplanting. Strøksgate vil bli opparbeidet for å sikre trygg skolevei.

NYE PROSJEKTER
Linderud

Eiendommen på 70 mål med blant annet det verneverdige Siemensbygget, skal transformeres fra eldre næring til en miljøvennlig kombinasjonseiendom. Det vil etableres gode boliger, grønne gårdsrom, butikker, treningssenter og nye kontorplasser. Eiendommen ligger helt opptil t-banen og vil utvikles i henhold til bærekraftsmålene. Med det majestetiske Simensbygget satser vi på å utvikle mellom 600 og 1 000 boliger.

NYE PROSJEKTER
Mellomåsveien

Nord-vest for Kolbotn sentrum ligger Mellomåsveien. Eiendommen ligger inntil det populære familieområdet Ingieråsen, og er i dag en industri og logistikkeiendom. Ingieråsen er et etablert boligområde med tur og rekreasjonsområder, god barnehage og skoledekning. Mellomåsveien er tyve minutter fra Oslo sentrum med buss og det er god togforbindelse til stasjonene Rosenholm og Kolbotn bare femten minutter gange unna. Vi ønsker å utvikle et nytt og moderne boligområde bestående av rekkehus og leilighetsbygg.

NYE PROSJEKTER
Skjærvaveien

Stor-Oslo Eiendom kjøpte i 2019 en eiendom bestående av flere tomter i Skjærvaveien i Lillestrøm. Eiendommene sammen med de øvrige eiendommene i Skjærvaveien har i lengre tid utgjort et industri- og næringsareal. I gjeldende kommuneplan er eiendommen regulert til kombinert formål med hovedvekt på bolig. Eiendommen i nord er regulert til boligformål og eiendommen i sør til skole. Eiendommen ligger ved Nittelva tett på flotte tur- og rekreasjonsområder, men allikevel kun 5 min fra Lillestrøm sentrum. Stor-Oslo Eiendom planlegger å utvikle et nytt boligområde med kombinasjon av leiligheter og rekkehus. Naturkvalitetene og elven som i dag skjermes av industri skal løftes frem og gis tilbake til omgivelsene, slik at hele området skal kunne få et markant kvalitetsløft.

PROSJEKTER
Overleverte prosjekter 2019

Vi er stolte av å ha levert nytt hjem til flere fornøyde boligkjøpere i Stor-Oslo regionen.

OVERLEVERTE PROSJEKTER 2019
Munch Brygge

Stor-Oslo Eiendom ervervet det regulerte feltet B4 i Bjørvika, Oslo i 2016 og ferdigstilte prosjektet i 2019. Eiendommen ble utviklet til 156 leiligheter, en 2-avdelingers barnehage og 3.500 m2 utadrettet næring sammen med Lund + Slaatto Arkitekter og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter. Munch Brygge ble bygget av BundeBygg i en samspillsentreprise. Veidekke Entreprenør utførte utgraving av byggegropa i en generalentreprise.

OVERLEVERTE PROSJEKTER 2019
Munch Brygge

Våre miljøambisjoner for prosjektet resulterte i valg av blant annet ca. 100% resirkulert stål, lavkarbobetong, glassull, stendere av tre. Co2 avtrykket ble redusert med 47% ift. referansebygg.  Munch Brygge er tildelt Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris for 2019.

OVERLEVERTE PROSJEKTER 2019
Frysjaparken

Frysjaparken inkluderer ca. 850 boliger, barnehage, parker, butikker med mer. Frysja ligger i Oslo Nord på grensen til Nordmarka. Frysjaparken ble ervervet i 2012, og var igjennom en omfattende regulering på nesten seks år, med VPOR og utbyggingsavtale. Salget av første felt startet april 2017 og reguleringen ble først endelig vedtatt i juni 2017. Spaden i gull ble satt i jorden februar 2018 av leder for byutviklingskomitéen for å markere starten på Frysjaparken.

OVERLEVERTE PROSJEKTER 2019
Frysjaparken

Veidekke Entreprenør AS stod for byggingen av de 154 andelsleilighetene. Boligene ble overlevert fra og med desember 2019 og A-lab arkitekter har tegnet prosjektet. Prosjektet kjennetegnes for pene fasader med arkitektonisk spill. Det er grønne gårdsrom og tak tegnet av Landskaperiet AS. OBOS har forestått salg og markedsarbeidet. Majoriteten av beboerne er fra nærområdet, og aktive brukere av Nordmarka. Swix bistod derfor med innredning av smøre og sykkelbod. Vi er stolte av vårt samarbeid og leveranse på første felt.

PROSJEKTER
Vi må også vise frem noen flere prosjekter som har opptatt mye av vår tid i 2019!
PROSJEKTER SOM HAR OPPTATT MYE AV VÅR TID I 2019
Meglergården / Villa P

Med en bra salgsstart i begynnelsen av 2019 solgte vi totalt 40 leiligheter i de to prosjektene Meglergården og Villa P gjennom året. Etter en høst med rivearbeider og omfattende arbeid med kommunal infrastruktur kom også grunnarbeidene i gang på slutten av året. Vi ser frem til å overlevere nye leiligheter til kundene i Villa P våren 2021 og nye leiligheter og en ny Coop Mega dagligvareforretning i Meglergården i begynnelsen av 2022.

PROSJEKTER SOM HAR OPPTATT MYE AV VÅR TID I 2019
Skolebakken K

Prosjektet hadde salgsstart på første salgstrinn  7. november i 2019. Det er i alt 58 leiligheter som er lagt ut i markedet i Skolebakken K og vi opplever god interesse for prosjektet. Neste milepæl er å sette spaden i jorden høsten 2020. og det planlegges for første overlevering av leiligheter i løpet av 2022.

PROSJEKTER SOM HAR OPPTATT MYE AV VÅR TID I 2019
Gotaasalléen

Prosjektet hadde salgsstart på første salgstrinn i september og andre salgstrinn november i 2019. Det er i alt 81 leiligheter som er lagt ut i markedet i Gotaasalleen og vi opplever god interesse for prosjektet. Neste milepæl er å sette spaden i jorden våren 2020. Og det planlegges for første overlevering av leiligheter i løpet av 2022.

PROSJEKTER SOM HAR OPPTATT MYE AV VÅR TID I 2019
Frysjaparken

Frysjaparken er et av Stor-Oslo Eiendoms største prosjekter som ligger i Oslo Nord hvor det sammen med OBOS utvikles et nytt bydelssentrum med ca. 850 boliger.  I 2019 hadde vi et utmerket salgsår med 145 solgte boliger. Det første feltet – Frysjalia borrettslag – består av 154 leiligheter som ble overlevert til jul 2019. Det andre feltet – Kikut Sameie – består av 227 boliger. Spaden ble satt i jorden 1. august og pga en mild vinter, har produksjonen gått unna i en fei. Råbygget på første hus er allerede oppe etter 7 måneder. Det tredje og største feltet – Felt B – består av 303 boliger. I 2019 ble forprosjekt gjennomført, slik at rammesøknad er klar for innsendelse primo 2020.

PROSJEKTER SOM HAR OPPTATT MYE AV VÅR TID I 2019
Meierikvartalet

Prosjektet hadde i løpet av 2019 salgsstart på tre salgstrinn. De første boligene ble lagt ut for salg 24. januar og etter en vellykket salgsstart ble trinn 2 lagt ut 2. mai. Siste salgstrinn ble lagt ut 19. november. Det er nå solgt 140 leiligheter i prosjektet og det planlegges for totalt 350 leiligheter, 28.000 BRA kontor og ca. 12.500 BRA handel og bevertning. Boligprosjektet BREEAM-sertifiseres til very good og kontorbygget har ambisjoner om BREEAM Excellent. Målsetningen med Meierikvartalet er at det skal bli et nytt og urbant landemerke og et sted folk føler stolthet og tilhørighet til.

2019
Nøkkeltall
NØKKELTALL
I stadig vekst

Vi har mange spennende prosjekter under utvikling

NØKKELTALL
Sikter mot toppen

37 fantastiske ansatte satte sitt preg på 2019

NØKKELTALL
Fokus på Miljø

De fleste av oss velger kollektiv transport på vei til jobb

NØKKELTALL
Kort om oss

Vi spiser litt mindre kjøtt, er fortsatt glad i kaffe og vi er en snill gjeng

NØKKELTALL
I god form

Vi er enda mer aktive i 2019 og ble inspirert i Berlin

STOR-OSLO EIENDOM
Teknologi & Bærekraft

Vi følger med på hva som beveger seg av innovasjon og ønsker å levere bærekraftige prosjekter som står seg nå og i fremtiden.

Teknologiutvikling 2019
Stor-Oslo PropTech

Med et stort engasjement for en fremtidsrettet næring lanseres Stor-Oslo PropTech, et selskap som skal investere i oppstartsbedrifter som vil være med på å effektivisere og utvikle en bærekraftig eiendomsbransje. Med vår spesialkompetanse på utvikling av urbane knutepunkter, øker vi nå innsatsen for teknologiutvikling i eiendomsbransjen, og er på jakt etter å investere i oppstartsbedrifter som brenner for å skape nye bærekraftige løsninger. Gjennom å bli tatt inn i Stor-Oslo PropTechs program vil utvalgte oppstartsbedrifter, i tillegg til å få inn en finansiell støttespiller, få tilgang på Stor-Oslos kompetanse og nettverk som skal ruste dem for videre vekst.

Ta en titt på selskapene vi til nå har investert i og samarbeider med.

Teknologiutvikling
Dimension 10

Stor-Oslo Eiendom og Dimension10 (“D10”) har gjennom 2019 jobbet sammen for å forbedre samhandling og beslutningstaking ved hjelp av VR teknologi. Gjennom muligheten til å “oppleve” byggeprosjektene før de er bygget og avholde møter “inne i” BIM modellen ser involverte prosjektdeltagerne byggene i et helt nytt perspektiv og diskusjonene blir bedre og mer konkrete.

Teknologiutvikling
Dimension 10

Ved hjelp av D10 har prosjektlederne mulighet til å oppleve byggene som om de allerede var bygget i virkeligheten, enten alene eller sammen med partnere. Dette gir grunnlag for både raskere og mer presise tilbakemeldinger og diskusjoner mellom f.eks. arkitekt, entreprenør og prosjekteier.I løpet av de neste månedene vil Dimension10 involveres i flere av Stor-Oslo Eiendom sine nye prosjekter. Målsetningen er reduserte kostnader som følge av ytterligere forbedret planlegging og gjennomføring av prosjekter.

Teknologiutvikling
Spacemaker

Ved hjelp av Spacemaker har prosjektlederne i Stor-Oslo Eiendom fått ny innsikt på tidlig stadium i hvilke utfordringer tomtene byr på, og beslutningsstøtte underveis i prosessen. Noen eksempler på kvaliteter som har blitt undersøkt er støyproblematikk i tomtekjøpsvurdering og optimering for uteoppholdsarealer. Dette har videre blitt brukt i dialog med kommunen og hvordan det foreslåtte utkastet fra arkitekten påvirker utsikten til naboene.

Teknologiutvikling
Spacemaker

På bakgrunn av det positive samarbeidet i 2019 valgte Stor-Oslo Eiendom på slutten av året å fortsette samarbeidet med Spacemaker – og vi er spente på hva 2020 byr på!

BÆREKRAFT
Trippel bunnlinje 2019

Vi i Stor-Oslo Eiendom arbeider for at våre prosjekter skal være gode forbilder innen bærekraftig utvikling. En sunn utvikling, som balanserer det å ta vare på naturen, med sosiale aspekter og økonomi. Bærekraftig utvikling står seg over tid, og det skal prosjektene våre også.

Alle våre prosjekter rapporterer derfor både på de 10. strakstiltak fra Grønn Byggallianse og FN’s SDG’er.

 

BÆREKRAFT
10. Strakstiltak

Vi har siden 2018 jobbet med å gjennomføre de 10. strakstiltak for boligutviklere i alle våre prosjekter. Dette er strakstiltak som vi har utviklet sammen med bransjeforeningen Grønn Byggallianse og andre eindomsutviklere.

BÆREKRAFT
FN's bærekraftsmål

Vi jobber aktivit for åbidra til å nå FN’s bærekraftsmål, de såkalte SDG’ene (Sustainable Development Goals). Her har vi plukket ut mål nr. 11, 13, 9 og 7 som målene vi har mulighet til å bidra mest til gjennom våre prosjekter. Mål nr. 17 som handler om å samarbeide for en bærekraftig fremtid, er også meget sentral i arbeidet vi gjør som boligutvikler.

BÆREKRAFT
Sosial bærekraft

Våre prosjekter skal gi tilbake til nabolaget og bidra til å skape interessante steder hvor mennesker ønsker å oppholde seg. Prosjekter kan gi tilbake på mange måter. Prosjektet kan bidra til å gjøre hverdagen enklere ved bruk av smartteknologi eller ved god tilknytting til tjenestetilbud. De kan også skille seg ut estetisk, ved for eksempel spennende bruk av farger eller kunst. Minst like viktig er det å sette mennesker i kontakt eller aktivitet, som kan oppnås i et felles sykkelverksted eller i en tuftepark.

Stor-Oslo Eiendom og Stor-Oslo Invest
Styret
Stor-Oslo Eiendom

Stor-Oslo Eiendom sin primærkompetanse er utvikling av bolig og næring i Stor-Oslo regionen.

Bilde: F.v. Karsten Hjertholm, Arild Rygg, Ole Anders Engebretsen, Kathinka Lien Augustine, Roar Sandnes, Mathis Grimstad og Terje Urnes

Stor-Oslo Invest

Stor-Oslo Invest er selskapets investeringselskap som eies av selskapets ansatte samt Brødrene Jensen AS.

Stor-Oslo Invest har i dag investert i ca. 30 prosjekter og har en eierposisjon på mellom 10-40% i prosjektselskapene.

Bilde: F.v. Leif Oddvin Jensen, Nikolai Gomez Olsen, Karsten Hjertholm, Gunn Hege Bonden, Mathis Grimstad og Arild Rygg

Stor-Oslo Invest
Porteføljeverdi

Tall beregnet i MNOK

Stor-Oslo Invest
Arealer
Takk for oss!
2019