Klart for 900 boliger på Frysja

22.06.2017

Oslo bystyre vedtok i dag reguleringsplanen for Frysjaparken. Dermed er det klart for å kunne bygge opptil 900 boliger på det gamle industriområdet på Frysja.

Eiendommen er på ca. 50 mål, og eksisterende næringseiendom utgjør omtrent 46.000 kvadratmeter. De gamle bygningene skal rives etappevis og erstattes med opptil 900 boliger og noe næring – totalt 89.000 kvadratmeter BRA. OBOS er største investor med ca. 50 prosent av aksjene i Frysjaparken Eiendom. Stor-Oslo Eiendom er deleier og utvikler.

- Vi er veldig fornøyde med reguleringsvedtaket for Frysjaparken. Vi har et tett og godt samarbeid med OBOS, og etter ca. fem års arbeid ser vi frem til utbyggingen av Frysjaparken som del av et nytt bydelssentrum, sier adm. direktør Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom.

Området omfatter Frysjaveien 40-42 og Kjelsåsveien 172. 13 prosent av tomten skal avgis til kommunale formål som park, grønne parkdrag mellom boligfeltene og en handlegate. I første etasje blir det utadrettet næringsvirksomhet, mens det blir boliger i de øvrige etasjene.

Bebyggelsen får en bymessig kvartalsstruktur med skjermede gårdsrom. Bygningene skal ha påkostede fasader, og det blir en variasjon av vindusstørrelser, balkonger og bygningshøyder. Første salgstrinn startet i april og har solgt godt. Rivning er igangsatt og byggestart er planlagt Q4-17. Neste salgstrinn er planlagt lansert i september 2017.