Salget går godt på Frysja

03.08.2017

Salget på Frysjaparken trinn 1 startet 27. april. Status etter ferien viser at nesten 50 % av leilighetene er solgt. Prosjektmeglerne melder om at pågangen gjennom sommeren har vært god. Tidlig i høst kommer trinn 2 for salg. 

Stor-Oslo Eiendom leder utviklingen av Frysjaparken. Prosjektet har en planlagt prosjekthorisont på 10 år, og vil når det står ferdig bestå av ca. 900 boliger og 4-5.000 BTA næring. Frysjaparken ligger øverst ved Akerselva med umiddelbar nærhet til Nordmarka.

Frysjaparken er del av et nytt bydelssentrum hvor det skal etableres skole, barnehage, og nye butikker på bakkeplan. Boligene får grønne gårdsrom og grønne tak. –Ideelt for den naturbane boligkjøper.

Det er ventet god interesse for boligene i trinn 2. Trinn 2 vil ligge skjermet for trafikk og være den delen av prosjektet som får kortest vei til marka. Følg prosjektet på www.obos.no/Frysjaparken eller ring prosjektselger direkte: Jenny Olsen (975 96 416) eller Anne Kari Sterten (90 17 20 06).

På byggeplassen er rivningen av Frysjaveien 42 og Kjelsåsveien 172 godt i gang.