Engene 100 - 100 % i rute

28.09.2017

I løpet oktober overleverer Engene 100 AS 23 boenheter i 1 byggetrinn på Engene 100. 

Denne uken har det vært gjennomført forbefaringer med kundene i bygg D, med svært tilfredsstillende resultater. Det ligger godt an til null feil på overlevering. Det er meget bra.

Prosjektet har i lengre tid hatt meget god fart i produksjonen, mye grunnet presist arbeid og få feil. Bygg B overleveres før jul 2017 og bygg A overleveres ila Q1 2018.