STOR-OSLO EIENDOM STYRKER ORGANISERINGEN

05.10.2017

I sommer har Stor-Oslo Eiendom gjennomført en organisasjonsendring og har tydeliggjort ansvaret i selskapet i tre virksomhetsområder: Investering – Økonomi – Utvikling. I den forbindelse har selskapet etablert en ledergruppe bestående av administrerende direktør Mathis Grimstad, investeringssjef André Sommerfelt Bårdstu, økonomisjef Per Christian Holm og utviklingssjef Arne Brovold.

- På mange måter er dette Business-As-Usual, men samtidig en tydeliggjøring av ansvaret for de tre virksomhetsområdene våre, samt en balansert støtte til selskapets strategiske og operative ledelse, sier Mathis Grimstad. Vi har de siste årene vokst som selskap og det har vært behov for en tydeligere organisering.

I tillegg skjer dette samtidig med at vår grunnlegger og styreleder gjennom mange år, Arild Rygg, gradvis vil trekke seg ut av den operative driften. Det understrekes riktignok at Arild fortsatt vil inneha rollen som aktiv styreleder i selskapet, presiserer Grimstad.

Og veksten vil fortsette i 2017. Stor-Oslo Eiendom planlegger å styrke investeringsteamet denne høsten.

- Året så langt har vært travelt og vi har vært svært aktive i transaksjonsmarkedet. Høy aktivitet i eksisterende portefølje og flere ny-investeringer innen både bolig- og næringseiendom gjør at vi nå søker flere for å styrke teamet på investering, sier investeringssjef André Sommerfelt Bårdstu som i disse dager forbereder seg på en rekrutteringsprosess.