Stor-Oslo Eiendom selger Lørenveien Næring til Skanska Commercial Development Norway AS

23.10.2017

Skanska Commercial Development Norway AS har inngått kjøpsavtale med Lørenveien Næring V/ Stor-Oslo Eiendom om kjøp av 100 % av aksjene.

– Denne investeringen passer meget godt inn i vår prosjektplan for Oslo. Totalt har vi nå rundt 25.000 kvadratmeter under produksjon på Storo / Nydalen med vårt kontorprosjekt Workplace Oo. Vi har ytterligere ca. 70.000 kvadratmeter i pipeline med prosjekter på bl.a Helsfyr, Skøyen og nå også Lørenveien 65, sier administrerende direktør Björn Mattsson.

I Lørenveien 65 skal Skanska CD Norway utvikle et kontorbygg over 15. etasjer på til sammen ca. 20.000 kvm BTA. Parallelt med andre store prosjekter i området skal prosjektet i Lørenveien bidra inn i den positive utviklingen og urbaniseringen av Hasle / Løren / Økern området.

- Vi gleder oss til å lansere prosjektet for fullt i leiemarkedet i løpet av høsten. Vi har ambisjoner om å utvikle et nytt, attraktivt og innovativt kontorbygg med høye miljøambisjoner på eiendommen. Prosjektet som har fått navnet Parallell, vil kunne tilby leietakere effektive, lyse og fleksible kontorarealer, sier utleiesjef Sabine J. Bartler.

Lørenveien Utvikling AS er et utviklingsselskap administrert av Stor-Oslo Eiendom. Lørenveien Utvikling har nylig gjennomført boligprosjektet Brødfabrikken på nabotomten og gjennomført reguleringen av tomten solgt til Skanska. DNB Markets har vært selgers rådgiver i transaksjonen.

- Vi er godt fornøyd med salget sier Adm. Dir. Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom. Det er helt i tråd med vår strategi hvor vi fokuserer mer på å være en ren eiendomsutvikler og omregulere eiendommer. I gjennomføringsfasen er vi helt opportune og lar markedet bestemme om vi skal gjennomføre eller selge, sier Grimstad.

- Dette setter et foreløpig punktum for vår satsning på Løren. Nå ser vi oss om etter nye knutepunkt hvor vi kan gjennomføre en tilsvarende byutvikling, avslutter Grimstad