Stor-Oslo Eiendom utvikler på Jessheim

13.11.2017

Stor-Oslo Eiendom har nylig avtalt kjøp av fire eiendommer i Gotaasalleen på Jessheim. Selger er Step Eiendom AS, som igjen eies av Hobrå Eiendom AS, Care Eiendomsutvikling AS og Skarestrandgruppen AS.

Eiendommene i Gotaasalleen ligger mellom Storgata og Trondheimsveien på vestsiden av jernbanelinjen i Jessheim sentrum. Eiendommene har et samlet tomteareal på ca. 7.100 kvm. Eiendommene er i dag bebygget med næringsbygg og eneboliger.

- Vi har engasjert Code arkitekter til utviklingen av byggene. Vi ønsker å tilføre noe nytt og moderne, og mener god arkitektur er en viktig premiss for å lykkes med urbaniseringen av Jessheim sentrum. Vi tror også boligkjøperne vil ta godt imot god arkitektur og en høyere kvalitet på boligene enn det man er vant til på Jessheim.

- Planen vår er å umiddelbart fullføre prosessen med å omregulere eiendommen til kombinert bolig- og næringsformål, sier Adm. Dir. Mathis Grimstad. Jessheim er et spennende og nytt marked for Stor-Oslo Eiendom. Målet med reguleringsprosessen er å sikre en markedstilpasset kombinasjon av bolig- og næringsarealer, samt en tilstrekkelig utnyttelsesgrad for boligarealene.

Jessheim i Ullensaker kommune er blant de raskest voksende byene i Norge. Akershuskommunen er med sine 18.000 innbyggere nesten tre ganger større enn den var i 1990 (6.400 innb.). Planene for videre utvikling av den gamle stasjonsbyen fra 1854 er tilsvarende ambisiøse for videre vekst.

- Dette kjøpet er et godt første steg for oss inn i en ny kommune og vi har ambisjoner om å få flere prosjekter her, sier Grimstad.