Stor-Oslo Eiendom rekrutterer

13.02.2018

Stor-Oslo Eiendom har sikret seg tre nye medarbeidere med relevant eiendomskompetanse. - Vi ser frem til å se de aksjon og er glade for å ønske dem velkommen til Team Stor-Oslo Eiendom, sier adm. dir. Mathis Grimstad.

De tre er Ingvild Hovstein Aardal, 29 år fra Steinkjer, Kristoffer Sandstad Hansen 31 år fra Stabekk og  Nils Aspeli 31 år fra Oslo. Ingvild starter 12.feb og Kristoffer og Nils starter i månedsskiftet februar og mars. Alle tre har flere års arbeidserfaring, og mottar meget gode skussmål for sin kapasitet og kompetanse.

Stor-Oslo Eiendom kan se tilbake på et begivenhetsrikt 2017. Året hadde rekordhøy aktivitet i nesten alle deler av bedriften, et svært høyt transaksjonsvolum, mange prosjekter i gjennomføringsfase og rekordmange prosjekter i tidlig fase gjør at vi må forsterke disse områdene med nye krefter, sier Mathis Grimstad.

Ingvild er sivilingeniør industriell økonomi med spesialisering innen bygg, fra Universitetet på Ås. Hun har vært i Hjellnes Consult i nesten 5 år, og har i hovedsak arbeidet med prosjekt- og prosjekteringsledelse. Kristoffer er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg utdanning fra forsvaret. Han kommer fra anleggsbransjen og rollen som prosjektleder i flere år i Steen & Lund. Disse to skal jobbe som prosjektledere i Stor-Oslo Eiendom, og vil snart forsterke ulike prosjektorganisasjoner.

Nils er siviløkonom fra NHH i Bergen og har spesialisering innen finans. Nils kommer fra stillingen som investeringsansvarlig i Steen & Strøm AS, hvor han har jobbet med eiendomstransaksjoner, prosjektinvesteringer, samt bank -og obligasjonsfinansiering de siste fire årene.  Han har i tillegg erfaring fra Deloitte Financial Advisory og Danske Bank Markets. Nils skal styrke investeringsteamet i Stor-Oslo Eiendom og har første arbeidsdag 26. februar.

Alle tre gleder seg til å starte, og fremhever blant annet Stor-Oslo Eiendom sin gjennomføringsevne og kompetanse i prosjektene som en av de viktigste årsakene til at de valgte å bytte arbeidsgiver. Videre trekker de frem Stor-Oslo Eiendom sin gode selskapskultur, og mulighetene for å utvikle seg videre som individ, som en viktig motivasjonsfaktor.

På bilde f.v.: Ingvild, Nils, Mathis og Kristoffer. (Foto: GundersenogMeg)