Stor-Oslo Eiendom utvikler bileiendom på Økern

23.11.2017

Stor-Oslo Eiendom ble tidligere i høst enige med Bavaria Eiendom om kjøp av eiendommen Økernveien 97-99. Eiendommene er sentralt plassert mellom Økernveien og Hasle T-bane stasjon ved Hasle Torg og Teglverket Skole.

Eiendommene har et samlet tomteareal på ca. 7.500 kvm og er i dag bebygget med ca. 10.200 BTA næringsbygg som inkluderer bilverksted, salgshall samt kontorarealer. Dagens hoved leietager Bavaria Oslo er i prosess for å finne en ny beliggenhet for sin virksomhet, og forventer å flytte til nye og større lokaler ila noen år.

Økernveien 97 -99 ligger i utviklingsområde for Oslo Ytre by. Planområdet ligger i området som er definert som «tett flerfunksjonell by», innenfor det som er definert som «tyngdepunkt» i høringsutkastet for «Strategisk plan for Hovinbyen». I området pågår det en stor utviklingsprosess og det er flere planforslag i området med høy bebyggelse og utnyttelse.

- Vi forventer at vårt prosjekt vil bli forholde seg til planer på tilgrensende prosjektplaner for å skape en bymessig sammenheng, sier Mathis Grimstad adm. dir. i Stor-Oslo Eiendom. Selskapets klare plan for prosjektet er å umiddelbart starte prosessen med å omregulere eiendommen.

- Målet med reguleringsprosessen er å sikre en markedstilpasset kombinasjon av bolig- og næringsarealer. Vi synes beliggenheten er god og det gir oss en mulighet til å utvikle et spennende prosjekt ved T-banestasjonen med kort vei til sentrum og med en fremtidig miljøgate med mindre trafikk i Økernveien, sier Grimstad.