Årsrapporten for 2017 er klar

24.04.2018

Årsrapporten er klar. Du finner rapporten her: http://www.soeiendom.no/om-oss/

I løpet av året har vi kunnet glede oss over mange nyansettelser innenfor både økonomi og prosjektledelse. I tillegg har vi flere nye ansatte på vei inn i begynnelsen av 2018. Vi teller nå 32 ansatte og ser behov for å øke ytterligere inn i 2018 – vi er et selskap i vekst.

Vi var den første boligaktøren som signerte «10 strakstiltak for boligutviklere » og vi er godt i gang med å implementere miljøledelse i alle våre prosjekter. Vi har også vært aktive innen ny teknologi og var en av arrangørene på det første PropTech-seminaret som ble arrangert på MESH i Oslo i september.

Året 2017 passerte selskapet for første gang en syvsiftret beløp på omsetningen, som til slutt endte på MNOK 119. Selskapet forvalter og utvikler, sammen med våre finansielle partnere, 30 prosjekter med en samlet realisasjonsverdi på om lag NOK 18,5 mrd. kroner.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle våre samarbeidspartnere, investorer, banker, meglere, rådgivere og leverandører, for samarbeidet i året som har gått og vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018!