Meglergården på Bekkestua

04.07.2018

Sentralt på Bekkestua utvikler Stor-Oslo Eiendom to bygg med ulike kvaliteter og profil. Lund & Slaatto har tegnet ut flotte bygg, med gode planløsninger og estetiske fasader. 

Prosjektet ble nylig ferdigregulert og rammesøknad er sendt til kommunal saksbehandling. Salgsstart planlegges i Q3 -18.

Følg prosjektene eller meld din interesse her:

www.meglergaardenbekkestua.no

www.villap.no