Stor-Oslo Eiendom satser stort i Ski

13.03.2018

Stor-Oslo Eiendom satser stort i Ski og har nå ervervet fem sentrale eiendommer beliggende sentralt i Ski sentrum. De fem eiendommene er Jernbaneveien 12, Jernbaneveien 14, Sentrumsveien 10 og Sanderveien 2 og 4. Eiendommene ligger sentralt plassert på østsiden av jernbanelinjen og Ski storsenter, med kun 200 meters gange fra togstasjonen. Eiendommene har et samlet tomteareal på ca. 11 mål og er i dag bestående av primært næringsbebyggelse, med kontorbygg, vaskeri, hagesenter og en bensinstasjon.

Selgerne i Sanderveien 2 (KoKriSi Holding AS) og Sanderveien 4 (Ski Elektriske AS) har en sterk lokal forankring i Ski og vil som med-eiere i det nye prosjektet være med på den videreutviklingen av kvartalet. Eiendommene er en del av kommunedelplanen for Ski sentrum vedtatt i mai 2016, og er avsatt til «sentrumsformål», herunder bolig- og næringsformål. De fem eiendommene utgjør samlet store deler av kvartalene S12 og S13 som grunnet sin sentrale beliggenhet er avsatt til høy utnyttelse med kombinasjon av bolig og næringsbygg. Stor-Oslo Eiendom ønsker med denne utviklingen å være med å skape nye Ski sentrum. Dette vil vi gjøre ved å tilføre urbane kvaliteter til sentrum ved å aktivisere førsteetasje med lokale servicetilbud. I tillegg ønsker vi å skape gode boligkvaliteter for de nye beboerne i det nye prosjektet, som vil få en svært sentrumsnær plassering. Videre støtter vi kommunens intensjoner og planer om høy kvalitet på byrommene i og rundt det nye sentrumsområdet.

- Det at Stor-Oslo Eiendom nå etablerer seg i Ski er helt i tråd med vår investeringsstrategi, sier adm. dir. Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom. Vi utvikler eiendom i sentrale og attraktive områder i Stor-Oslo regionen. Når den nye Follobanen står ferdig i 2021 vil Ski-byen være et moderne kollektiv-knutepunkt med et fornyet sentrumsområde. Reisetiden til Oslo vil halveres til kun 11 minutter. Utviklingsprosjektet i Ski er en viktig del av Stor-Oslo Eiendoms satsning på bærekraftig byutvikling med fokus på satsning i de store kollektivknutepunktene.

- Samtidig er dette et spennende prosjekt som passer vår utviklingskompetanse godt, fortsetter Grimstad. Våre grunnundersøkelser i kvartalet har avslørt at denne delen av Ski sentrum har meget krevende grunnforhold, med kombinasjonen kvikkleire og nærmere 100 meter til fjell. Denne utfordringen tar vi, og vi gleder oss til å bidra til utviklingen av «nye» Ski sentrum, avslutter Grimstad.