Oppdragsgiver
Entra Eiendom AS

Vår rolle
Prosjektleder

Salgsstatus
Solgt/Utleid

Byggestatus
Ferdigstilt

Areal
15.000 m2 BTA

  • BESKRIVELSE
  • KART

Schweigaardsgate 16

Stor-Oslo Eiendom er prosjektleder for det nye bygget i Schweigaardsgate 16

Schweigaardsgate 16 ligger på Grønland i Oslo. Her ble det bygget ca. 15.000 kvm næringsarealer på den gamle bensinstasjonstomten i øst-enden av Galleri Oslo. Bygget huser i dag blant annet nytt hovedkontor for Statoil Fuel and Retail AS og Reklamebyrået Dinamo.

Prosjektet ble påbegynt i 2011 og ferdigstilt i 2015. Stor-Oslo Eiendom har vært prosjektutvikler/prosjektleder for hele prosjektet fra oppstart med volumstudier, arkitektkonkurranse, avklaringer myndigheter/politikere til ferdigstillelse og overlevering til leietakere.

Prosjektet innebar riving av den gamle bensinstasjonen, etablering av en dyp kjeller under bygget, bygging av et nytt uteareal tilknyttet Teaterplassen som overleveres Oslo kommune. På gateplan er det etablert på deler av bygget kafeer og utadrettet virksomhet. Byggets miljøsertifisering er energiklasse B og BREEAM Excellent.

 

Oppdragsgiver var Entra Eiendom og entreprenør var NCC.