Oppdragsgiver
Norgani KNA Hotell AS

Vår rolle
Prosjektleder

Salgsstatus

Byggestatus
Rehabilitering

Areal

  • BESKRIVELSE
  • KART

KNA Hotellet

Stor-Oslo Prosjekt rehabiliterer og bygger på KNA Hotellet

KNA Hotellet ikke langt fra Solli Plass og den Amerikanske Ambassade skal rehabiliteres over en periode på ca 1,5 år.

Eksisterende hotell skal rehabiliteres og det skal føres opp et tilbygg for å utvide dagens kapasitet. Delprosjektet med tilbygg (36 rom og utvidelse av eksisterende kurs og konferanse kapasitet) er første delprosjekt.

Riving av eksisterende tilbygg ble utført i påskeuken 2013. Forventet oppstart for tilbygget forventes i løpet av juni 2013.

Stor-Oslo Prosjekt er prosjektleder.