Oppdragsgiver
IT Fornebu Eiendom AS

Vår rolle
Prosjektleder

Salgsstatus

Byggestatus
Ferdigstilt

Areal
5200 BTA

  • BESKRIVELSE
  • KART

Profilbygget

Stor-Oslo Prosjekt er prosjektleder på Profillbygget, som markerer inngangen til IT-Fornebu

Profilbygget markerer inngangen til IT Fornebu Eiendom, og er et passivhus.

Profilbygget ble ferdigstilt sommeren 2013.

Stor-Oslo Eiendom var engasjert som prosjektleder og prosjektutvikler.