Oppdragsgiver
Solbakken 1-7 AS

Vår rolle
Prosjektutvikler og medinvestor

Salgsstatus
Solgt/Utleid

Byggestatus
Ferdigstilt

Areal
ca 13 mål

  • BESKRIVELSE
  • KART

Solbakken 1-7

Stor-Oslo Eiendom utvikler et moderne boligprosjekt i Drammen

Solbakken ligger solrikt og tilbaketrukket på Bragernes i Drammen, og blir et moderne leilighetsprosjekt.

Eiendommen er kjøpt av legemiddelfirmaet MSD. Stor-Oslo Management er tilrettelegger og forretningsfører, og Stor-Oslo Prosjekt er prosjektleder.

Deler av eksisterende bebyggelse skal beholdes og rehabiliteres, mens resten skal rives og gjøre plass for nye leilighetsbygg. Det legges opp til en bebyggelse med moderne punkthus med tilbaketrukne toppetasjer. Parkeringskjeller med direkte heisadkomst til leilighetene skaper et så bilfritt område som mulig for beboerne og naboene.

I utførelsen av prosjektet legges det vekt på høy standard.

Prosjektet tegnes av Sivilarkitekt Arne Finn Solli AS.