Oppdragsgiver
Olaf Helsets vei 1 Eiendom ANS

Vår rolle
Delinvestor, prosjektutvikler og prosjektledelse

Salgsstatus
Solgt/Utleid

Byggestatus
Ferdigstilt

Areal
13.500 m2

  • BESKRIVELSE
  • KART

Skullerud Torg

135 nye moderne leiligheter på Skullerud

 

Parkering under terreng og heis til alle leilighetene. Utomhusanlegget er løst ved å legge et gårdsrom av privat karakter mellom blokkene og et halvoffentlig torg med forretninger mot kollektivstasjonen. Prosjektet er utviklet iht fremtidens krav til energibruk og oppvarmingen er med fjernvarme. De fleste leilighetene har livsløpsstandard.

For mere informasjon, se prosjektets hjemmeside www.skullerudtorg.no