Oppdragsgiver
Entra Eiendom AS

Vår rolle
Prosjektledelse og prosjektutvikling

Salgsstatus

Byggestatus
Ferdigstilt

Areal
14.000 m2

  • BESKRIVELSE
  • KART

Borgarting lagmannsrett

Etablering av nytt tinghus for Borgarting lagmannsrett

Nytt tinghus etablert for Borgarting lagmannsrett. 15.000 m2 med 19 rettssaler, fellesarealer og kontorer for administrasjonen.

Rehabilitering og påbygg av eksisterende bygningsmasse.

Ferdigstilt 2005.