Oppdragsgiver
Nedre Skøyen vei 11 AS

Vår rolle
Prosjektutvikler og medinvestor

Salgsstatus
Kommer for salg

Byggestatus
Utviklingsfase

Areal
2.100 BRAs

  • BESKRIVELSE
  • KART

Nedre Skøyen vei 11

Stor-Oslo Eiendom utvikler boligprosjekt på Skøyen

Kontoreiendom er i dag på totalt ca. 1.150 kvm BTA, utleid til Fuglesangs AS. Eiendommen er planlagt detaljregulert til boligformål, for deretter å gjennomføre et attraktivt boligprosjektet.

Prosjektet er planlagt til å omfatte 39 boliger og 1.000 kvm arealer for parkering. Prosjektet ble påbegynt 2015 med konseptvurderinger og reguleringsarbeid. Oppstart bygging er pt. avhengig av oppstart arbeider med Fornebubanen og nye Skøyen Stasjon. 

Oppdragsgiver er Nedre Skøyen vei 11 AS, hvor Stor-Oslo Invest er aksjonær med 33,4 %. 

Stor-Oslo Eiendom er ansvarlig for utvikling og gjennomføring.