Oppdragsgiver
Fortum Fjernvarme AS

Vår rolle
Prosjektutvikling og prosjektledelse

Salgsstatus

Byggestatus
Ferdigstilt

Areal
700 m2 BTA/ (6.300 m3)

  • BESKRIVELSE
  • KART

Rolfsbukta Energisentral

Fjernvarmeanlegg på Fornebu

Ferdigstilt energisentral for produksjon og distribusjon av fjernvarme og fjernkjøling for fjernvarmenettet på Fornebu.

Tungt prosessutstyr, omfattende teknisk infrastruktur under bakken, vann hentes på 50 meters dyp, 500 meter ut i Oslofjorden.

Anlegget ble satt i drift ved årsskiftet 2012/2013