Oppdragsgiver
Sølvknuten AS

Vår rolle
Prosjektutvikler og Medinvestor

Salgsstatus
Til salgs

Byggestatus
Utviklingsfase

Areal
ca 24.000 m2 BRA

  • BESKRIVELSE
  • KART

Sølvparken på Sildetomta

Sentralt beliggende tomt utvikles i Kongsberg sentrum

Prosjektet er meget sentralt beliggende i Kongsberg by. Fremtidig bebyggelse vil bestå av hotell, kontor, bolig, handel og parkering.

Etter planen vil  prosjektet gi ca. 11.000 BRA handel, 68 leiligheter, samt et hotellbygg på 13 etasjer med omtrent 160 rom. I kjelleren er det planlagt ca. 220 p-plasser. Handelsarealene, med tilhørende varelevering, er forberedt for storhandel.

Boligprosjektet startet salget høsten 2017 og har fått navnet Sølvparken. 

Følg prosjektet på www.solvparken.no