Oppdragsgiver

Vår rolle
Prosjektleder, prosjektutvikler og medinvestor

Salgsstatus
Kommer for salg

Byggestatus
Utviklingsfase

Areal
7.000 BRA

  • BESKRIVELSE
  • KART

Harbitzallén 2A

Utvikling på Skøyen

Stor-Oslo Eiendom og Klaveness Marine har etablert et eget prosjektselskap for utvikling av eiendommen Harbitzalléen 2A på Skøyen. Eiendommen ligger i et svært attraktivt transformasjonsområde og er en del av Oslo kommunes fortettingsstrategi for Skøyenområdet. Eiendommen ligger inntil den planlagte T-banestasjonen på Fornebubanen. 

Eiendommen består av et kontorbygg på rundt 7.000 m2 i fem etasjer med flere leietagere. I forslaget til den ny kommuneplan i Oslo Kommune blir Skøyen et av de viktigste trafikknutepunktene i Oslo.  Planen vil gi eiendommen et betydelig høyere utnyttelsespotensial, samt mulighet for etablering av boliger. Slik planene ligger per i dag, er det realistisk med en dobling av utnyttelsen og med en målsetning om 50% boliger. 

For å oppnå en helhetlig løsning i henhold til pågående områdereguleringen for Skøyen, samarbeider Stor-Oslo Eiendom med Skanska CD Norway om felles detaljregulering av Tingstuveien 31 og Harbitzalléen 2A.