Oppdragsgiver
Xanto Kolbotn AS

Vår rolle
Prosjektleder, prosjektutvikler og medinvestor

Salgsstatus
Kommer for salg

Byggestatus
Utviklingsfase

Areal
Ca. 10.500 BRA

  • BESKRIVELSE
  • KART

Kolbotn Sentrum

Bolig og næring midt i Kolbotn

Stor-Oslo Eiendom startet året 2017 med å kjøpe ‘’Banktomta’’ i Kolbotnveien 6 i Kolbotn sentrum.  I løpet av våren har dialogen med naboen Profier AS resultert i nok et kjøp i Kolbotn. 

Prosjektet inkluderer nå eiendommene; Kolbotnveien 6, Ormerudveien 1A og B, samt Skolebakken 2. Eiendommene er en del av et felles reguleringsområde som er øremerket bolig i den nye områdereguleringen for Kolbotn sentrum. Samlet utgjør dette tomteområde ca. 4.500 kvm, og har et forventet utbyggingspotensiale på ca. 10.500 kvm BRA i henhold områdeplanen for Kolbotn. 

Stor-Oslo Eiendom har startet en detaljregulering av området, med mål om få eiendommen ferdigregulert i løpet av 2018 og komme i markedet i løpet av 2019.