Oppdragsgiver
STEP Eiendom AS

Vår rolle
Tilrettelegger, prosjektutvikling og medinvestor

Salgsstatus
Kommer for salg

Byggestatus
Utviklingsfase

Areal
Tomt: 7.100 m2

  • BESKRIVELSE
  • KART

Gotaasalléen

Bolig- og næringsprosjekt på Jessheim

Eiendommene i Gotaasalleen ligger mellom Storgata og Trondheimsveien på vestsiden av jernbanelinjen i Jessheim sentrum. Eiendommene har et samlet tomteareal på ca. 7.100 kvm. Eiendommene er i dag bebygget med næringsbygg og eneboliger. 

Planen vår er å umiddelbart omregulere eiendommen til kombinert bolig- og næringsformål. Målet med reguleringsprosessen på eiendommen er å sikre en markedstilpasset kombinasjon av bolig- og næringsarealer, samt sikre en tilstrekkelig utnyttelsesgrad for boligarealene. 

Code arkitekter er engasjert til å bistå med utviklingen byggene.