Oppdragsgiver

Vår rolle
Tilrettelegger, prosjektleder og medinvestor

Salgsstatus
Kommer for salg

Byggestatus
Utviklingsfase

Areal

  • BESKRIVELSE
  • KART

Refstadveien 102

Boligutvikling ved Bjerke

Eiendommen ble overdratt fra Tellus før sommeren 2017.  Siden overtakelsen har man gjennomført et felles parallelloppdrag med Boligbygg Oslo KF for eiendommene Refstadveien 100 og 102 samlet. Boligbygg har medelt at Refstadveien 100 sin fremtid er usikker og Stor-Oslo Eiendom nå i gang med reguleringen av Refstadveien 102 solo.

Prosjektets tomtegrep tar utgangspunkt i punkthustypologien nærområdet domineres av, og videreutvikler denne ved forskutte volumer med balkonger tilrettelagt for beplantning der tårnet fremstår som en vertikal forlengelse av parken.

Det legges til grunn høye miljøambisjoner for prosjektet, med intensjoner om blant annet bruk av innovative konstruksjonsmaterialer som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp i hele byggets levetid. Miljøambisjonene er i samsvar med målsetningene for Hovinbyen om klimasmart byutvikling og et mangfold av by- og boområder. Bygningstypen gir rom for boliger med høy kvalitet noe vi håper kan bidra til å løfte området som helhet.