Oppdragsgiver
Økernveien Eiendom AS

Vår rolle
Prosjektutvikler, Prosjektleder, Tilrettelegger og Medeier

Salgsstatus
Kommer for salg

Byggestatus
Utviklingsfase

Areal
24.000 BTA (reguleringsforslag)

  • BESKRIVELSE
  • KART

Hasle Stasjon

Boligutvikling på Økern

Stor-Oslo Eiendom kjøpte i 2017 Bavaria Eiendoms Økernveien 97-99. Eiendommene er sentralt plassert mellom Økernveien og Hasle T-bane stasjon ved Hasle Torg og Teglverket Skole.

Eiendommene har et samlet tomteareal på ca. 7.500 kvm og er i dag bebygget med ca. 10.200 BTA næringsbygg som inkluderer bilverksted, salgshall samt kontorarealer. 

Økernveien 97 -99 ligger i utviklingsområde for Oslo Ytre by. Planområdet ligger i området som er definert som «tett flerfunksjonell by», innenfor det som er definert som «tyngdepunkt» i høringsutkastet for «Strategisk plan for Hovinbyen». I området pågår det en stor utviklingsprosess og det er flere planforslag i området med høy bebyggelse og utnyttelse.

Stipulert fremdrift tilsier detaljeguleringsprosess frem til Q3 2020. Rivning Q3 2020. Salgstart Q2 2020. Overlevering Q3 2023.