Oppdragsgiver
Knud Bryns vei Utvikling AS

Vår rolle
Prosjektutvikler, Prosjektleder og Tilrettelegger

Salgsstatus
Kommer for salg

Byggestatus
Utviklingsfase

Areal
53.000 BTA Bolig og 17.000 BTA Næring

  • BESKRIVELSE
  • KART

Tårnparken - Knud Bryns vei

Boligutvikling på Haraldrud

Tomten brukes i dag til ulik industri og lager. Eiendommen skal utvikles i til bolig og næring. Stipulert fremdrift er mulighetsstudie Q3 2018. Oppstart detaljregulering Q3 2022.