Oppdragsgiver
Eiendomsselskapet 45 AS

Vår rolle
Prosjektutvikler, tilrettelegger, prosjektleder og investor

Salgsstatus
Kommer for salg

Byggestatus
Utviklingsfase

Areal
Tomt: 3.850 kvm

  • BESKRIVELSE
  • KART

Jessheim Nord

Reguleringsprosjekt på Jessheim

Eiendommene ligger sentrumsplanen for Jessheim, hvor det legges opp til økt utnyttelse. Omregulering av eiendommen til bolig-formål med noe næring på bakkeplan pågår og ventes ferdig i 2019.