Setra vei 26-30

Setra vei ligger med fantastisk beliggenhet rett nedenfor Holmenkollen Stasjon. Her planlegger vi et unikt leilighetsprosjekt med panoramautsikt over Oslofjorden.

HOLMENKOLLEN / Under utvikling

Setra vei 26-30

Prosjektet ønsker å legge til rette for en tilpasset fortetting i Holmenkollåsen med ca 30 nye leiligheter. Eiendommen har luftig og vestvendt beliggenhet med utsikt over byen og fjorden,
nærhet til Holmenkollen T-banestasjon samt at den ligger sentralt i forhold til Nordmarkas mange ulike fritidstilbud. Prosjektet passer godt inn i intensjonene i den nye kommuneplanen om fortetting rundt kommunikasjonsknutepunkt og spesielt T-banen. Videre passer prosjektet inn i det nye byrådets målsetning om fortetting også på Oslo vest.

Forventet salgsstart for prosjektet er 1. eller 2. kvartal 2020.