Sølvparken

Sølvparken blir 68 moderne boliger. Vestvendte med store balkonger og utsikt nedover og utover mot Lågen, museet og kirken. Boligene vil ligge tilbaketrukket mot et stort park- og fritidsareal på ”taket” av næringslokaler, skjermet fra trafikk og støy.

Kongsberg / Til salgs

Sølvparken

Prosjektet består av 2-roms, 3-roms og 4-roms leiligheter med meget god beliggenhet, utsikt og flotte solforhold. Prosjektet har en særegen arkitektur som tar med
seg elementer fra andre signalbygg i Kongsberg. Boligene får en egen park over underliggende kjøpesenter med direkte adgang til handelsareal både i underetasje og resten av Kongsberg.
Næringsdelen består av handelsarealer over 2 plan på samlet ca 10.000 m2 med underliggende parkeringskjeller for kunder.

Prosjektet er tegnet av Halvorsen & Reine arkitekter.

Bygging ble igangsatt høsten 2019 og forventet ferdigstillelse av prosjektet er 1. kvartal 2021.