Årsrapport 2020 - Stor-Oslo Eiendom

Vennligst vent mens vi laster inn årsrapporten for deg

STOR-OSLO EIENDOM
Årsrapport 2020

Her er vår digitale årsrapport. Vi tar deg med på en spennende reise hvor bymiljø, teknologi og bærekraft er hovedingrediensene.

FILM
Munch Brygge vant Oslo Bys arkitekturpris 2020

Byutviklingsutvalget mener Munch Brygge er et imponerende gjennomarbeidet arkitekturprosjekt som på en intelligent og avansert måte tilfører bydelen varme og kvaliteter, både i sin sammenheng blant de kjøligere bygningene i området, og med taktilitet og detaljering på nært hold. Se filmen og bli bedre kjent med menneskene bak prosjektet!

Koronaåret 2020
Noen ord fra Ledergruppen

2020 ble et år som vi alltid vil huske.
Lite visste vi når vi flyttet inn i nye lokaler i Bjørvika i januar 2020 med begeistring og pågangsmot. Vi var stolte av de nye lokalene våre. Vi gledet oss til å vise de frem, å bruke de aktivt til kreative workshops og gode møter. 

Heldigvis er våre nye lokaler godt tilrettelagt for å jobbe digitalt og arealene har vært godt tilpasset for å kunne jobbe i grupper og innenfor smittevernsreglene på kontoret.  

Eiendomsmarkedet har også vært spesielt godt i 2020 med lave renter og stor etterspørsel etter nye boliger. Vi har solgt boliger og næringseiendom for over 1,8 milliarder i 2020 og vi har en meget god ordrereserve med prosjekter hvor det er høy aktivitet med utvikling og reguleringsarbeid.  

Vi har fått et løft internt ved at vi alle jobber mer effektivt på digitale plattformer. Det skal vi fortsette med selv når samfunnet normaliseres. Vi har hatt god utvikling i hele porteføljen, selv om flere prosjekter blir forsinket grunnet lengre saksbehandlingstid og godkjennelser i det offentlige. Vi har også jobbet videre med miljø og bærekraft og vi ligger i forkant med å tilfredsstille miljøambisjonene i vår region, i tillegg til at vi også følger FNs bærekraftsmål.  

I 2020 formaliserte vi også vår PropTech satsing ved at vi etablerte selskapet Stor-Oslo PropTech. Vår målsetning er å samarbeide med nye teknologi-bedrifter slik at vi bidrar til å utvikle og effektivisere bransjen.

Mye godt har skjedd i 2020. Vi har klart å mobilisere og skape utvikling og verdier selv i en vanskelig tid. Alle våre flinke kolleger skal ha honnør for det! La 2021 blir starten på de glade 20-årene! 

Prosjekter
Nye prosjekter 2020
Nye prosjekter
Stabekk Sentrum

Ved utgangen av 2020 kjøpte vi sammen med NorgesGruppen en sentral utviklingseiendom midt i Stabekk sentrum, bare noen hundre meter fra togstasjonen.  

Eiendommen består av ca. 6,1 mål brutto tomt, hvor vi tar sikte på å utvikle ca. 125 leiligheter og 3 000 kvadratmeter næring i Gamle Drammensvei. Dette er en svært sentral tomt som skal utvikles til å bli et naturlig og fint tilskudd til Stabekk sentrum. Eiendommen ble i 2019 avsatt til sentrumsformål. I tillegg til boligvolum er eiendommen tiltenkt utadrettet næring på bakkeplan samt en underjordisk garasje for bolig og næring. Vi vil nå starte arbeidet med detaljregulering av eiendommen.   

Nye prosjekter
Finerfabrikken 

Stor-Oslo Eiendom og OBOS er gjennom selskapet Frysjaparken Utvikling allerede godt i gang med utbyggingen av Frysjaparken, med ca. 1000 leiligheter. Selskapet styrker sin posisjon i området etter å ha sikret seg Frysjaveien 29, lokalisert på andre siden av veien.

Eiendommen består av ca. 9,3 mål bruttotomt, og Frysjaparken Utvikling tar sikte på å regulere og bygge ut ca. 140 boliger og ca. 800 kvadratmeter utadrettet næring, fordelt på arealene som vender ut mot Frysjaveien. Eiendommen er en naturlig forlengelse og innlemmelse av det pågående utviklingsprosjektet, Frysjaparken.

Nye prosjekter
Kvartal 15

Eiendommen ble kjøpt i april 2020 og ligger sentralt plassert i sentrum av Lillestrøm, med gangavstand til alt byen har å tilby. Stor-Oslo Eiendom er i gang med å utvikle et helt nytt Kvartal, kalt Kvartal 15Her skal det utvikles både bolig- og næringsarealer som blir en berikende tilvekst til Lillestrøm sentrum.  

Prosjektet vi bestå av totalt ca. 190 leiligheter og 4 000 kvm næring. Med sin sentrale beliggenhet har Kvartal 15 de beste forutsetninger for å bli et attraktivt og urbant kvartal med høye bokvaliteter og attraktive næringsarealer. Det skal etableres byrom som vil bidra til flere møteplasser i nabolaget og for Lillestrøm sentrum, samtidig som det skal utvikles gode private utearealer for kvartalets nye beboere.  

STOR-OSLO EIENDOM
Bærekraft med fokus på klima & miljø
FILM
Dette gjør vi med bærekraft

I Stor-Oslo Eiendom står bærekraft høyt på agendaen. I løpet av 2020 besluttet vi å BREEAM sertifisere alle våre boligprosjekter og byggestartet flere prosjekter med fossilfri byggeplass. Se hvordan vi jobber med bærekraft i noen av våre prosjekter.

BÆREKRAFT med fokus på klima & miljø
Trippel bunnlinje

Vi i Stor-Oslo Eiendom har selv tatt mål av oss ved å bidra til å nå målene om et utslippsfritt Oslo i 2030. ​

Dette gjør vi ved at alle prosjekter: ​

Legger bærekraftsprinsippene til grunn. Med det mener vi at prosjektene skal ta hensyn til naturen, ​gi tilbake til samfunnet og være bærekraftig økonomisk – avkastning på alle parametere!​

Jobber aktivt med å bidra til FNs bærekraftsmål​.

BREEAM-sertifiserer alle prosjekter.

Rapportere på de 10. strakstiltak for miljøet, som er utarbeidet av Grønn Byggallianse.​

BÆREKRAFT med fokus på klima & miljø
Vi rapporterer på FNs bærekraftsmål

FN’s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 ​

Stor-Oslo Eiendom har pekt ut tre av 17 mål som mest relevant for vår bransje​.

Alle prosjekter rapporterer på tiltak som bidrar til å nå de tre bærekraftsmålene, nr. 9, 11 og 13.

BÆREKRAFT med fokus på klima & miljø
Alle boligprosjekter BREEAM-sertifiseres​

Alle våre nye prosjekter fra 2020 BREEAM-sertifiseres​

Ambisjonsnivå for sertifiseringen vurderes i hvert enkelt prosjekt​.

Prosjekter fra tidligere som ikke har BREEAM-sertifisering har miljøoppfølgingsplaner med egne definerte ambisjoner for å redusere både energibruk og klimagassutslipp​.

BÆREKRAFT med fokus på klima & miljø
Fakta om BREEAM-NOR

​BREEAM er verdens ledende sertifiserings­ordning for bærekraftsvurdering av bygninger.​

BREEAM-­NOR er tilpasset norske forhold​.

Ordningen er markedsdrevet og frivillig, og en viktig kvalitetsreferanse for norsk bygg-­ og eiendomsnæring​.

Et BREEAM-­NOR ­sertifikat betyr dokumentert kvalitet ­trygghet for utvikler, bruker og kjøper av bygg og/eller bolig​.

Et sertifikat utstedes i klassene Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding​.

BREEAM-­NOR fremmer bygg som er bra for helse og trivsel, med lavest mulig miljø­fotavtrykk​.

BREEAM har målbare kvaliteter innen ni kategorier. ​

BÆREKRAFT med fokus på klima & miljø
10. strakstiltak for boligutviklere

Vi var med å utarbeide de 10. strakstiltak for boligutviklere sammen med Grønn Byggallianse.​

Tiltakene er ment å bidra til et grønt og bærekraftig samfunn​.

Vi var den første utbyggeren til å signere tiltakene i 2017​.

Alle prosjekter rapporterer på strakstiltakene ved milepæler​.

Grønn Byggallianse fører årlig revisjon hos alle medlemmer som har signert på de 10. strakstiltakene​​.

Prosjekter
Prosjekter med byggestart 2020
Byggestart 2020
Gotaasalleen, Ullensaker

2020 har vært et spesielt år for prosjektet Gotaasalleen. Ullensaker kommune har vært spesielt preget av koronapandemien da mange arbeidsplasser i kommunen er tilknyttet Gardermoen. Til tross for høy arbeidsledighet og et utfordrende nybyggmarked har Gotaasalleen solgt bra med leiligheter gjennom hele året. Etter sommeren ble det gjennomført salgsstart for de siste leilighetene i  Torghuset med stor suksess. Ved utgangen av året var det i prosjektet solgt 66 leiligheter hvorav 27 ble solgt i 2020. Solid Entreprenør påbegynte sommeren 2020 med rivearbeidene og prosjektet følger nå fremdriftsplanen med overlevering av de første leilighetene i Hagehuset Q2/Q3 2022.  

Byggestart 2020
Meierikvartalet

Meierikvartalet skal bli et kvartal med totalt 378 leiligheter, 9.000 kvm handel og et stort næringsbygg/hotell på ca 30.000 kvm. I januar 2020 startet Bundebygg med riving og forberedende arbeider. Det første byggetrinnet består av de to første tårnhusene, RAND  og en næringsbase på to etasjer tilhørende kjeller. Det har i løpet av 2020 vært avholdt tre salgsstarter og ved utgangen av året er det solgt totalt 232 leiligheter som utgjør 69% av leilighetene i salg.  

Prosjektet følger estimert fremdrift og overtakelse av de første boligene estimeres i  Q2/Q3 2022 

Byggestart 2020
Skolebakken K

Skolebakken K består av 110 leiligheter, ca 1000 kvm næring og for deler av prosjektets to kjelleretasjer med parkering og boder. I november 2020 startet vi med riving av eksisterende bygg og enn så lenge pågår arbeidende upåvirket av pandemien. Grunnarbeider starter i mars 2021, deretter er det full fart med bygging. Gjennom 2020 ble 60% av leilighetene i trinn 1 solgt, noe som også utløste byggestarten. Næringsarealene er samlet solgt til en velkjent aktør, og det største næringsarealet er leid ut til dagligvare. 

Prosjektet har full fart inn i 2021! 

Byggestart 2020
Meglergården og Villa P

I januar 2020 kom vi ordentlig i gang med utgraving for begge prosjekter. Det har vært et krevende år for entreprenør grunnet pandemien, men Betonmast har gjort en god jobb i å minimere konsekvensene av dette. Fremdriftsmessig ligger Villa P først i løypa med overlevering av de første leilighetene i mai 2021, deretter fortsetter byggearbeidene på Meglergården med planlagt ferdigstillelse i Q1 2022. I de to prosjektene er det til sammen 80 leiligheter og en stor Coop Mega på 2600 kvm som skal bygges. Villa P er sluttsolgt, mens i Meglergården er det noen få enheter igjen.

Prosjekter
Vi bygger destinasjoner
Slik skal vi utvikle gode destinasjoner
Innbyggerne i sentrum

Viktige virkemidler for god og bærekraftig destinasjonsutvikling er å sette innbyggerne i sentrum. Vi kartlegger og lytter til innbyggernes synspunkter på hvordan de ønsker å bo, leve og arbeide.  

Vi tenker helhetlig og har utviklingsstrategier som ivaretar brukernes behov på best mulig måte og som sikrer et bærekraftig og robust utviklingsprosjekt i umiddelbar nærhet til knutepunkt. 

Slik skal vi utvikle gode destinasjoner
Skape en levende bydel

Vi vektlegger inkludering og samskapning og mener at innbyggere, lokalt næringsliv, kunnskapsmiljøer og frivillige organisasjoner er en del av bylivet og skaper dette sammen. En god miks av boliger, handel/servering og næringsliv skal skape levende bydeler. Vi satser på neste generasjons næringsliv, kompetanseutvikling, omstilling og innovasjon. Som byutvikler inntar vi en aktiv rolle i samarbeid med lokalt næringsliv og kunnskapsmiljøer, samtidig som vi skal bygge gode boliger for de som ønsker å være en del av nye destinasjoner i fremtiden.  

Slik skal vi utvikle gode destinasjoner
Knutepunktsutvikling

Globalt ser vi en voldsom urbanisering, med påfølgende stort press på byene og behov for å bygge tettere og høyere for å få plass til alle. Vi jobber lokalt, men tenker globalt. Vi tar utgangspunkt i stedsidentitet og behov og har et åpent blikk for de overordnede globale megatrender som påvirker måten vi bor, lever og arbeider på. Vi utvikler sentrale knutepunkt til å bli nye destinasjoner hvor folk ønsker å bo, leve og jobbe. Vi tenker bærekraft, miljø, sosialisering og økonomi.

Det legges stor vekt på kvaliteter i fasader og utforming av smarte og gode bygulv. Vi ønsker å skape møteplasser slik at alle beboere og andre trives i kvartalene med fellesarealer, takhager og romslige inngangspartier. Vi BREEAM-sertifiserer alle våre prosjekter og legger stor vekt på gode planløsninger til de nye beboerne i destinasjonene vi utvikler. 

Stor-Oslo bygger destinasjoner
Linderudløkka

På Linderud skal vi utvikle ca. 800 boliger og 40 000 kvm næring. Prosjektet har fått navnet Linderudløkka og vil bli et spennende område like utenfor Oslo sentrum, hvor det er enkelt å bo og attraktivt å drive næring. Linderudløkka ligger bare 15 minutter med t-banen fra Oslo sentrum, og med et godt service- og kollektivtilbud blir hverdagene litt enklere for de som bosetter seg der.  

Det skal utvikles romslige leiligheter med urbane kvaliteter og uteområder som legger tilrette for å møte andre – både beboere og folk som jobber der. Vi skal utvikle et torg som blir et godt sted å være, med plass til lek og aktivitet, mat og drikke. Det er grøntområder i umiddelbar nærhet, til glede for barn og voksne i alle aldre.  

Stor-Oslo bygger destinasjoner
Sentrumskvartalet 

I Ski skal vi utvikle 400 boliger og 15 000 kvm næringsarealer. Prosjektet har fått navnet Sentrumskvartalet og blir et sammenvevd kvartal sentrert rundt et samlende torg midt i sentrum av Ski.

Stor-Oslo Eiendom har gjennom samtaler med befolkningen i Ski forsøkt å avdekke hvilke behov og ønsker som knytter seg til sentrumsområdene. Konklusjonen er at sentrum i dag oppleves uinteressant, kjedelig og ikke fysisk attraktivt. Gjennomgående mener de spurte at det er mangel på gode møteplasser, grøntområder, mer belysning og pen og spennende arkitektur.  

Derfor har vi har en tydelig ambisjon om å skape en aktiv og inkluderende bydel i Ski, med sunne bomiljøer og et bygulv som oppleves variert og mangfoldig. Samspillet mellom boliger, butikker, kaféer og grønne, innbydende uteplasser gir en urban følelse som gjør at du trives godt, både inne og ute. 

Stor-Oslo bygger destinasjoner
Meierikvartalet 

Få minutters gange fra jernbanestasjonen var det tidligere en grå parkeringsplass og bilforretning som nå transformeres til et nytt og urbant kvartal med ca. 380 nye boliger, 9000 kvm handelsarealer og ca 30.000 kvm kontor.    

Målet med Meierikvartalet har hele tiden vært å skape et urbant sted der folk trives enten de bor, jobber eller bare er på besøk. Her skal det finnes spennende butikker og koselige kafeer og restauranter. En variert sammensetning av boliger vil være med å gi mangfold til kvartalet. For beboerne bygger vi inkluderende fellesarealer med selskapslokale og gjesteleiligheter. Bygulvet er tillagt ekstra høye kvaliteter, som vi mener vil bidra til å skape en levende og god atmosfære.   

Miljø har vært en en viktig del del for utviklingen av kvartalet. Leilighetene som overleveres her vil bli de første i Stor-Oslo Eiendom sin portefølje med BREEAM-sertifisering. I tillegg vil også kontorarealene Breeam-sertifiseres med karakteren Excellent. 

Stor-Oslo bygger destinasjoner
Mellomåsveien

Mellomåsveien 1 i gamle Oppegård kommune ligger Volvo Maskins lager-, verksted- og logistikkbygg fra 70-tallet. Nå skal Volvo flytte fra den 57 mål store tomten.   

Vi har i over ett år jobbet frem et planinitiativ for å transformere den gamle logistikk- og verkstedstomten til et attraktivt, grønt og mer spennende boligområde. Vi har hatt en bred medvirkningsprosess med løpende møter og kontakt med administrasjonen i kommunen, i tillegg møtt representanter for naboene i området. Så langt er tilbakemeldingen positive. 

Planen er å bygge et grønt og trivelig naboskap med 500-600 nye boliger. Det blir en god og gjennomtenkt blanding av lamellbygg, punkthus og rekkehus, i spennet 3 – 6 etasjer. I hjertet av tomten kommer Festplassen, som vil være prosjektets dreipunkt. Her er det foreslått barnehage, grendehus, fellesarealer m.m. hvilket gjør det til nabolagets naturlige møteplass. 

Stor-Oslo bygger destinasjoner
Skjærvaveien

I Skjærvaveien i Lillestrøm skal et større industriområde på 26,5 mål transformeres til ca. 400 boliger og en barnehage med 5 avdelinger. Området utgjør i tillegg til vår tomt en tomt i nord og en tomt i sør som kompletterer transformasjonen. I samarbeid med Usbl som eier av tomten i nord, har vi vi gitt området navnet, Spiregrenda.

Prosjektet skal utvikles for å skape gode bomiljøer i et område nært sentrum av Lillestrøm, og samtidig nært naturen med tilhørende friluftsområder. Industriområdet har i lengre tider fungert som en barriere for naboer mot elven og dens kvaliteter. Spiregrenda vil være med på å bygge ned barrierene og tilføre tomtene flotte naturkvaliteter.

Det skal skapes en variasjon av typologier, leiligheter og utearealer som skal kunne nå et bredt publikum. I Spiregrenda skal det være mulig å bo gjennom et helt livsløp og det skal kunne passe for alle brukergrupper.  

Stor-Oslo bygger destinasjoner
Frysjaparken 

På Frysja bygger vi et nytt bydelssentrum på over 1000 leiligheter! Frysjaparken ligger idyllisk til langs med Akerselva på grensen til Nordmarka, med gåavstand til Nydalen, og videre til Oslo sentrum. Frysjaparken begynner virkelig å ta form, og det som tidligere var et industriområde begynner å bære preg av de visjonene vi hadde for området 

Når resultatene av tidlige og gode strategiske utviklingsgrep begynner å bære frukter, er det morsomt å være utvikler. Selv om det fremdeles er mange år til hele prosjektet er ferdigstilt, begynner tilbudene innenfor både bolig og næring å henge godt sammen. Dette blir mer og mer synlig gjennom et stadig økende folkeliv. Her vil folk bo! 

2020
Nøkkeltall
Nøkkeltall
Stadig i vekst

Vi har mange spennende prosjekter under utvikling

Nøkkeltall
Sikter mot toppen

37 fantastiske ansatte satte sitt preg på 2020

Nøkkeltall
I god form

Vi fokuserte på å holde oss aktive når hverdagen ble snudd på hodet

Nøkkeltall
Fokus på miljø

Ansatte bidro til økt fokus på miljø også på hjemmebane

Nøkkeltall
Kort om oss

Det ble flere digitale møter og like mye kaffe som før

Nøkkeltall
Stor-Oslo Eiendoms bidrag til samfunnet tilsvarer

Samfunnsbidrag viser «fotavtrykket» til private bedrifter i Norge. Den viser hvordan store og små bedrifter skaper ringvirkninger utover verdikjede og økonomien, samt bidrar til å finansiere velferdsgoder og -tjenester i Norge. Utregningen er basert på DNB sin ringvirkningerkalkulator.

STOR-OSLO EIENDOM
Teknologiutvikling
TEGNOLOGIUTVIKLING
Proptech

I løpet av 2020 lanserte Stor-Oslo Eiendom selskapet Stor-Oslo PropTech. Dette er et selskap som skal investere i oppstartsbedrifter som vil være med på å effektivisere og utvikle en bærekraftig eiendomsbransje.

Gjennom vår satsning på teknologi inviterer vi teknologiselskaper inn i vår prosjektportefølje, og gir de muligheten til å utvikle sitt produkt i samarbeid med våre ansatte. I 2020 solgte vi vår eierandel i Spacemaker som vi har jobbet tett med helt fra starten. Dette verktøyet bruker vi nå i alle våre prosjekter i ulike faser. I løpet av året investerte vi i selskapet Defigo, som leverer digital adgangskontrolløsning til bolig og næringsbygg. Dette gjør det mulig for oss å levere nøkkelfrie bygg i alle våre prosjekter. I tillegg har vi også lansert en helt ny boligplattform som samler alle våre prosjekter i en helt ny og digital verden.

Bli bedre kjent med våre to foreløpige investeringer og vår nye boligplattform her:

Teknologiutvikling
Defigo

Defigo AS er en norsk startup som utvikler den digitale døråpningen. De vil gjøre livet enklere, tryggere og morsommere for mennesker som bor og jobber i boligblokk og kontorbygg. 

Selskapet lanserte nylig en ny versjon hvor bruk av mobil som nøkkel og administrasjon av adgang er en revolusjon sett i forhold til dagens systemer. Produktet kobler dører til bolig, fellesarealer og næring digitalt sammen på en helt ny og unik måte. Vi ser frem i mot å ta dette i bruk blant annet i Meierikvartalet.  

Teknologiutvikling
Dimension 10

Stor-Oslo Eiendom og Dimension10 (“D10”) har gjennom 2020 jobbet sammen for å forbedre samhandling og beslutningstaking ved hjelp av VR teknologi. Gjennom muligheten til å “oppleve” byggeprosjektene før de er bygget og avholde møter “inne i” BIM modellen ser involverte prosjektdeltagerne byggene i et helt nytt perspektiv og diskusjonene blir bedre og mer konkrete.

Teknologiutvikling
Ny boligplattform

Sammen med PLYO lanserte vi nylig en helt ny boligplattform som samler alle våre boligprosjekter i en helt ny og digital verden. Vår innovative plattform og produkter åpner for en ny type digital verdiskaping. Gjennom sentralisering og samhandling skaper vi kortere time to market,
flere leads og reduserte kostnader. Vi samler alle våre prosjektnyheter, bruker en helt ny og skreddersydd boligvelger og gir alle våre boligkjøpere en egen innlogging knyttet til sitt kjøp.

Klikk her og se vår nye boligplattform

 

 

Stor-Oslo Eiendom og Stor-Oslo Invest
Styret
Stor-Oslo Eiendom

Stor-Oslo Eiendom fornyet styret sitt i 2020 med kompetanse som rigger selskapet for fremtiden. De nye styremedlemmene er partner Elin Mack Løvdal i advokatfirmaet CLP og grunnlegger og styreleder Ellen Hanetho i investeringsselskapet Cercis. 

Styret består i tillegg til Elin Mack Løvdal og Ellen Hanetho av Roar Sandnes (partner og styreleder i Akershus Eiendom) og de tre interne styremedlemmene Arild Rygg (gründer og styreleder), Kathinka Lien Augustine (partner) og Karsten Hjertholm (partner).

Styret
Stor-Oslo Invest

Stor-Oslo Invest er selskapets investeringselskap som eies av selskapets ansatte samt Brødrene Jensen AS.

Stor-Oslo Invest har i dag investert i ca. 30 prosjekter og har en eierposisjon på mellom 10-40% i prosjektselskapene.

Stor-Oslo Invest
Porteføljeverdi

Tall beregnet i MNOK

Stor-Oslo Invest
Arealer