• Stor-Oslo Eiendom
  • Stor-oslo Invest

Kjøp og utvikling av eiendomsprosjekter

Stor-Oslo Eiendom er en uavhengig partnereiet eiendomsutvikler og investeringspartner med primærkompetanse på bolig, kontor, hotell og logistikk i Stor-Oslo regionen.

Selskapet har 34 dyktige medarbeidere med erfaring fra transaksjon, finansiering, myndighetsbehandling, utvikling, prosjektledelse og entreprenør som jobber i tett samarbeid med både institusjonelle oppdragsgivere og finansielle investorer.

Stor-Oslo Eiendom forvalter og utvikler i dag ca. 30 utviklingsprosjekter med en samlet realisasjonsverdi på ca NOK 17 milliarder.

Investeringsselskap

Stor-Oslo Invest sin virksomhet er investering i prosjektselskaper hvor søsterselskapet Stor-Oslo Eiendom har en aktiv rolle. 

Selskapet har pr. 30.06.17 en verdijustert egenkapital på ca. 289 mill., og deltar typisk med 10-30 % av egenkapitalen i prosjekter som søsterselskapene initierer og utvikler. Selskapet investerer på samme vilkår som øvrige investorer. 

Alle ansatte i Stor-Oslo Eiendom deltar på eiersiden i Stor-Oslo Invest. Selskapet forvaltes av Stor-Oslo Eiendom, og har ingen ansatte.

Stor-Oslo Eiendom

Besøksadresse

Kirkegata 17
0153 Oslo

Postadresse
Postboks 606
0106 Oslo

Telefon 21 60 52 20
Telefax 21 60 52 21

post@remove-this.soeiendom.no

Stor Oslo Eiendom AS

Besøksadresse
Kirkegata 17
153 Oslo

Postadresse
Postboks 606
0106 Oslo

Telefon 21 60 52 20
Telefax 21 60 52 21

post@soeiendom.no