Bærekraft

Vi som eiendomsutvikler er opptatt av å ta samfunnsansvar!

Tilbake

Hva mener vi med det?

Vi ønsker å være med å skape bærekraftig byer, hvor mennesker ønsker å leve både nå og i fremtiden. For å få til dette, må vi som utbygger ta samfunnsansvar. Mennesker har ulike behov, og dette bør gjenspeiles i den moderne byutviklingen med både smarte og bærekraftig boliger og møteplasser. Den samme byutviklingen setter også rammer for klimagassutslippet langt frem i tid. Transport står per i dag for det største utslippet i Norge, derfor er god knutepunktsutvikling være en stor og viktig bidragsyter for å redusere klimagassutslippet.