Bærekraft - Stor-Oslo Eiendom

Bærekraft

Vi som eiendomsutvikler er opptatt av å ta samfunnsansvar!

Tilbake

Hva mener vi med det?

Eiendomsutvikling er verdiskaping i et større bilde. Det handler om hvordan vi bor, jobber og lever. Derfor har Stor-Oslo Eiendom alltid tre tanker i hodet samtidig: Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Bærekraft er å forstå at alt henger sammen med alt. Det er å forstå at klima- og miljøutfordringene ikke kan løses ved å bruke den samme tenkingen som skapte dem. Vi må finne nye løsninger, og vi må finne dem raskt.

Stor-Oslo Eiendom ønsker å være en rebell i positiv forstand ved å utfordre etablerte sannheter. For oss handler forsvarlig eiendomsutvikling først og fremst om å ta i bruk nye ideer – og ny teknologi. For å se helheten jobber vi tverrfaglig med alle prosjekter. Det skaper nye muligheter og løsninger. I et verdiskapende samspill med kundene våre deler vi kunnskap og erfaringer. Det gir alle prosjekter en solid grunnmur lenge før første spadetak er gjort.

Les om hvordan vi jobber med bærekraft i bærekraftsrapporten vår.