Ansatte - Stor-Oslo Eiendom

Ansatte

Vi har per i dag 33 dyktige medarbeidere med tverrfaglig kompetanse på finansiering, myndighetsbehandling, utvikling, prosjektledelse, entreprenør og markedsføring.

Tilbake
Sivilingeniør og Master i Business Administration. 28 års erfaring fra entreprenør og byggherresiden med prosjektledelse og eiendomsutvikling.

Mathis Grimstad

Adm. Direktør

Utdannet ingeniør og bedriftsøkonom. 35 års erfaring fra entreprenør, teknisk etat, kommunepolitikk, byggherre og eiendomsutvikling.

Arne Brovold

Utviklingsdirektør

Siviløkonom fra BI. 16 års erfaring fra eiendomsbransjen innen; transaksjon, finansiering, strukturering og utvikling.
Utdannet bedriftsøkonom. 35 års erfaring fra økonomifunksjonen i eiendomsbransjen.

Per Christian Holm

Økonomisjef

Bachelor I Finans fra BI Oslo, Cand.merc (Master) in Finance and strategic management fra Copenhagen Business school. Har seks års erfaring med eiendomsfinansiering og fem års erfaring fra revisjon og consulting.

Berit Koenig

Finanssjef

Siviløkonom fra Universitetet i Edinburgh og NHH. 16 års erfaring som konsulent innen strategi, samt fra kjøp/salg av eiendom, finansiering og eiendomsutvikling.

André Sommerfelt Bårdstu

Investeringsdirektør

Bachelor i Petroleumsteknologi og Master i Finans fra King's College London. 2 års erfaring som analytiker.

Almir Avdic

Investeringsanalytiker

Sivilingeniør bygg fra NTNU og ingeniør fra HiB. 11 års erfaring fra entreprenør, konsulent innen prosjekt- og byggeledelse og eiendomsutvikling.

Andreas Kildal Forseth

Prosjektansvarlig

Siviløkonom og Master i regnskap og revisjon fra NHH. 4 års erfaring fra revisjon. 2 års erfaring fra økonomifunksjonen innen næringseiendom.

Ane Emilie Helsem

Økonomiansvarlig

Sivilarkitekt og Master i Eiendomsutvikling og -forvaltning. Har 15 års erfaring fra arealplanlegging/arkitekturprosjektering, prosjektledelse og eiendomsutvikling.

Carl Henrik Graff

Prosjektansvarlig

Eiendomsmegler fra BI med 25 års erfaring fra næringseiendom og forvaltning: utleie, kontraktsforhandlinger, drift, økonomisk rapportering, prosjektarbeid m.m.

Cecilie Krohn

Eiendomssjef

Over 30 års erfaring fra entreprenør, prosjekt- og byggeledelse, byggherre og eiendomsutvikling.

Geir Johnsen

Prosjektansvarlig

Sivilingeniør industriell økonomi fra Universitetet på Ås (NMBU). 5 års erfaring fra rådgivende ingeniør med prosjekt- og prosjekteringsledelse.

Ingvild Hovstein Aardal

Prosjektleder

Bachelor i øk.og adm. med spesialisering i investeringsanalyse fra BI. 21 års erfaring innen økonomi og ledelse, fra bank, eiendomssyndikering og eiendomsutvikling.

Jan-Trygve L. Riise

Økonomiansvarlig

Kjartan Hervig

Prosjektleder

Kristian Villa Rikheim

Prosjektleder

Byggingeniør fra UiA og sivilingeniør fra Aalborg universitet. Har flere års erfaring fra offentlig forvaltning, herunder byrådsavdeling for miljø og samferdsel og saksbehandler i PBE.

Jenny Josefine Holen

Prosjektleder & Bærekraftsjef

Byggingeniør fra HIST med en MSc i teknologiledelse fra HHS. Har 10 års erfaring som rådgivende ingeniør, prosjekteringsleder og prosjektleder for ulike nærings- og boligprosjekter i både offentlig og privat sektor.

Knut Olsen Hvattum

Prosjektleder

Master i Eiendom fra NMBU. Har flere års erfaring innen eiendomsutvikling og prosjektstyring som byggherrerepresentant

Oscar Karlsrud

Prosjektleder

Over 35 års erfaring fra entreprenør, prosjekt- og byggeledelse, byggherre og eiendomsutvikling. Leder av Bygg21 sin arbeidsgruppe for Samhandling i bygg og eiendomsbransjen fra 2017 til 2019.

Karsten Hjertholm

Prosjektansvarlig

Sivilingeniør fra NTNU med MBA fra James Cook Universitetet i Australia. 20 års erfaring fra eiendom med bla. rådgivning/verdivurdering, prosjektledelse og eiendomsutvikling.

Kathinka Lien Augustine

Prosjektansvarlig

Siv. Ing. fra Universitetet i Ås med bachelor fra Hærens Ingeniørhøgskole. 16 års erfaring som prosjekteringsleder, prosjektleder og prosjektutvikler, i offentlige og private prosjekter.

Kenneth Johansen Skaarud

Prosjektleder

Sivilingeniør fra NTNU med 6 års erfaring fra konsulent og entreprenør innen prosjektledelse.

Kristoffer Sandstad Hansen

Prosjektleder

Byggingeniør fra ØIH med 31 års erfaring fra entreprenør og arkitekt, prosjektering-, prosjekt- og byggeledelse.

Lars Eirik Heramb Fjeld

Prosjektleder

Sivilingeniør fra NTNU med 7 års erfaring fra entreprenør, prosjektledelse og eiendomsutvikling.

Lars Henrik Manengen

Prosjektleder

Cand.jur fra Universitetet i Oslo. Bred og variert erfaring innen kommersiell eiendomsutvikling og bygulvsutvikling. Kontrakts- og forhandlingskompetanse.

Marit Elisabeth Jensen

Markedssjef Næring

Bachelor i Business and Administration fra Florida Institute of Tech. Flere års erfaring med kommersiell utforming og markedsføring av boligprosjekter.

Mikkel H. Røisland

Boligsjef

Sivilingeniør bygg fra NTNU. 19 års erfaring fra entreprenør, prosjekt- og byggeledelse og eiendomsutvikling.

Nikolai Olsen

Prosjektansvarlig

Siviløkonom fra NHH med Master i finans. 9 års erfaring fra transaksjonsrådgivning, kjøp/salg av næringseiendom og eiendomsfinansiering.

Nils Henrik Gjøstøl Aspeli

Investeringsansvarlig

Statsautorisert revisor og siviløkonom med Master i finans fra Handelshøyskolen BI. 7 års erfaring som revisor med spesialisering innen eiendomsbransjen og med egenkapitaltransaksjoner.

Ole Johannes Felberg

Økonomiansvarlig

Statsaut. revisor fra BI og Siv. Øk. fra CBS i København. 11 års erfaring, hvorav 8 fra revisjon og 3 som operativ økonomiansvarlig i utvalgte utviklingsprosjekter

Peter André Olsen

Avdelingsleder økonomi / økonomiansvarlig

30 års erfaring fra serviceyrket som flyvertinne og sekretær.

Ragnhild Bjella Skjørten

Kontorsjef

Sivilingeniør i bygg fra NTNU. 17 års erfaring fra bygg og eiendomsutvikling som konsulent, prosjektleder, prosjektansvarlig og daglig leder.

Richard Zagar

Prosjektansvarlig