Ansatte

Vi har per i dag 34 dyktige medarbeidere med tverrfaglig kompetanse på finansiering, myndighetsbehandling, utvikling, prosjektledelse, entreprenør og markedsføring. Vi jobber i tett samarbeid med både institusjonelle oppdragsgivere og finansielle investorer.

Tilbake
Sivilingeniør og Master i Business Administration. 28 års erfaring fra entreprenør og byggherresiden med prosjektledelse og eiendomsutvikling.

Mathis Grimstad

Adm. Direktør

Utdannet ingeniør og bedriftsøkonom. 35 års erfaring fra entreprenør, teknisk etat, kommunepolitikk, byggherre og eiendomsutvikling.

Arne Brovold

Utviklingsdirektør

Utdannet bedriftsøkonom. 35 års erfaring fra økonomifunksjonen i eiendomsbransjen.

Per Christian Holm

Økonomisjef

Siviløkonom fra Universitetet i Edinburgh og NHH. 14 års erfaring som konsulent innen strategi, samt fra kjøp/salg av eiendom, finansiering og eiendomsutvikling.

André Sommerfelt Bårdstu

Investeringsdirektør

Grunnlegger av Stor-Oslo Eiendom. 45 års erfaring fra entreprenør, byggherre, prosjekt-/byggeledelse og eiendomsutvikling. Utdannet ved Oslo Ingeniørhøyskole.

Arild Rygg

Styreleder

Sivilingeniør bygg fra NTNU og ingeniør fra HiB. 10 års erfaring fra entreprenør, konsulent innen prosjekt- og byggeledelse og eiendomsutvikling.

Andreas Kildal Forseth

Prosjektleder

Sivilarkitekt og Master i Eiendomsutvikling og -forvaltning. Har 12 års erfaring fra arealplanlegging/arkitekturprosjektering, prosjektledelse og eiendomsutvikling.

Carl Henrik Graff

Prosjektleder

Eiendomsmegler fra BI med 25 års erfaring fra næringseiendom og forvaltning: utleie, kontraktsforhandlinger, drift, økonomisk rapportering, prosjektarbeid m.m.

Cecilie Krohn

Eiendomssjef

Siviløkonom fra BI. 17 års erfaring innen regnskap, økonomi, konseptutvikling og prosjektledelse fra detaljhandel og eiendomsutvikling.

Erlend Ramnefjell

Prosjektleder

Utdannet revisor fra BI og NHH (HRS). 22 års erfaring fra revisjon, rådgivning, økonomistyring og it innenfor eiendom.

Esben Mælum

Økonomiansvarlig

Over 30 års erfaring fra entreprenør, prosjekt- og byggeledelse, byggherre og eiendomsutvikling.

Geir Johnsen

Prosjektansvarlig

Sivilingeniør fra NTH. 25 års erfaring som konsulent, entreprenør og byggherre. Bred erfaring som prosjektutvikler og prosjektleder tidligfase.

Geir Saltvik

Prosjektansvarlig

Bachelor i øk. og adm. fra BI Bergen. Master i finans fra Handelshøyskolen i København. 9 års erfaring fra næringseiendom, eiendomsutvikling og eiendomsfinansiering.

Gunn Hege Bonden

Investeringsansvarlig

Sivilingeniør fra NMBU. 22 års erfaring med prosjektledelse av utviklingsprosjekter, prosjekteringsledelse og ledelse i eiendomsutviklingsselskaper.

Gunnar Rinde

Prosjektansvarlig

Bygningsingeniør fra OIH. 14 års erfaring innen eiendomsutvikling, prosjektledelse og rådgivning fra logistikk, nærings- og boligprosjekter.

Hans Kristian Woldstad

Prosjektleder

Sivilingeniør industriell økonomi fra Universitetet på Ås (NMBU). 5 års erfaring fra rådgivende ingeniør med prosjekt- og prosjekteringsledelse.

Ingvild Hovstein Aardal

Prosjektleder (Permisjon)

Bachelor i øk.og adm. med spesialisering i investeringsanalyse fra BI. 20 års erfaring innen økonomi og ledelse, fra bank, eiendomssyndikering og eiendomsutvikling.

Jan-Trygve L. Riise

Økonomiansvarlig

Byggingeniør fra UiA og sivilingeniør fra Aalborg universitet. Har flere års erfaring fra offentlig forvaltning, herunder byrådsavdeling for miljø og samferdsel og saksbehandler i PBE.

Jenny Josefine Holen

Prosjektleder

Bachelor innen entreprenørskap og økonomi fra BI. Tar en Executive Master of Management på deltid. Har 6 års erfaring fra boligeiendom og markedsføring.

Josephine Leine Granlie

Markedssjef

Over 35 års erfaring fra entreprenør, prosjekt- og byggeledelse, byggherre og eiendomsutvikling. Leder av Bygg21 sin arbeidsgruppe for Samhandling i bygg og eiendomsbransjen fra 2017 til 2019.

Karsten Hjertholm

Prosjektansvarlig

Sivilingeniør fra NTNU med MBA fra James Cook Universitetet i Australia. 17 års erfaring fra eiendom med bla. rådgivning/verdivurdering, prosjektledelse og eiendomsutvikling.

Kathinka Lien Augustine

Prosjektleder

Siv. Ing. fra Universitetet i Ås med bachelor fra Hærens Ingeniørhøgskole. 16 års erfaring som prosjekteringsleder, prosjektleder og prosjektutvikler, i offentlige og private prosjekter.

Kenneth Johansen Skaarud

Prosjektleder

Bachelor i øk. og adm. fra BI, og Master of Science in Real Estate fra Cass Business School i London. 10 års internasjonal erfaring fra eiendomsinvesteringer i Norden.

Kristine Holen

Investeringsansvarlig

Sivilingeniør fra NTNU med 6 års erfaring fra konsulent og entreprenør innen prosjektledelse.

Kristoffer Sandstad Hansen

Prosjektleder

Byggingeniør fra ØIH med 31 års erfaring fra entreprenør og arkitekt, prosjektering-, prosjekt- og byggeledelse.

Lars Eirik Heramb Fjeld

Prosjektleder

Sivilingeniør fra NTNU med 7 års erfaring fra entreprenør, prosjektledelse og eiendomsutvikling.

Lars Henrik Manengen

Prosjektleder

Byggingeniør fra HiO. 10 års erfaring fra entreprenør som prosjekteringsleder, formann, ansvarlig søker og eiendomsutvikler.

Martin Bjørntvedt

Prosjektleder

Sivilingeniør bygg fra NTNU. 19 års erfaring fra entreprenør, prosjekt- og byggeledelse og eiendomsutvikling.

Nikolai Olsen

Prosjektleder

Siviløkonom fra NHH med Master i finans. 9 års erfaring fra transaksjonsrådgivning, kjøp/salg av næringseiendom og eiendomsfinansiering.

Nils Henrik Gjøstøl Aspeli

Investeringsansvarlig

Statsaut. revisor fra BI og Siv. Øk. fra CBS i København. 8 års erfaring fra revisjon med spesialisering innen eiendom og eiendomsutvikling.

Peter André Olsen

Økonomiansvarlig

Sivilingeniør med bachelor fra HiO og master fra NTNU. Tilleggsfag i finans og entrepriserett fra BI og UiO. 8 års erfaring som rådgiver i byggeteknikk, eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling.

Petter Bay Braaten

Prosjektleder

Sivilingeniør fra Universitetet i Ås med 9 års erfaring som rådgivende ingeniør og eiendomsutvikler.

Pål Erik Kind

Prosjektleder

30 års erfaring fra serviceyrket som flyvertinne og sekretær.

Ragnhild Bjella Skjørten

Administrasjonssekretær

Master i finans fra NHH og Bachelor fra BI.  2 års erfaring innen økonomi nærings- og boligeiendom og utleie/forvaltning.

Sigurd Syvertsen

Økonomi