Varsling av kritikkverdige forhold - Stor-Oslo Eiendom

Varsling av kritikkverdige forhold

Tilbake

Slik varsler du

Oppdager du avvik som bryter med krav, regelverk og etiske normer relatert til Stor-Oslo Eiendom sin virksomhet? Da oppfordrer vi deg å melde ifra til oss gjennom den anonyme varslingskanalen vår. Dette gir oss mulighet til å identifisere og håndtere uønskede forhold.

Varsle her

Hva er kritikkverdige forhold?

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Med kritikkverdige forhold mener vi brudd på lover, interne regler eller etiske normer. Det kan være:

 • Forhold som setter liv og helse i fare: Farlige produkter, manglende sikkerhetstiltak i arbeidet, eller rusmisbruk
 • Hendelser som påvirker arbeidsmiljøet: Mobbing, trakassering eller diskriminering
 • Økonomiske forhold: Underslag, korrupsjon, tyveri, bedrageri, brudd på konkurranselover og annen utroskap i tjenesten

Hvem kan varsle?

Alle som er ansatt i eller av Stor-Oslo Eiendom har rett til å varsle.

Hva skjer når du har varslet?

Alle varsler vil bli behandlet strengt fortrolig. Du kan varsle anonymt, men det er også mulig å varsle med navn og kontaktinformasjon. Med kontaktinformasjon kan det være lettere å følge opp varsler.

Når bør du varsle?

 • Dersom du blir kjent med at der er feil eller mangler som kan føre til fare for liv og helse
 • Om du opplever at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen
 • Generelle brudd på lover og regler
 • Brudd på bedriftens etiske retningslinjer
 • Svikt i sikkerhetsrutiner
 • Arbeidsforhold som strider med arbeidsmiljølovens krav
 • Korrupsjon eller andre økonomiske lovbrudd
 • Fare for liv eller helse
 • Brudd på andre interne regler eller retningslinjer

Varsle her