Årsrapport 2021 - Stor-Oslo Eiendom

Vennligst vent mens vi laster inn årsrapporten for deg

STOR-OSLO EIENDOM
Årsrapport 2021

Her er vår digitale årsrapport. Vi tar deg med på en spennende reise hvor bymiljø, teknologi og bærekraft er hovedingrediensene.

Rigget for de neste 20 år

I 2021 slo vi sammen hele porteføljen og etablerte et nytt konsolidert selskap. Vi er nå et robust selskap med god balanse, rigget for kapitalkrevende eiendomsutvikling og videre vekst de neste årene.

Les mer

2021
Videre vekst med et sterkere selskap

Vi har alltid satt oss store mål. Gjennom 20 år har vi utviklet et selskap med en kontinuerlig ambisjon om å vokse og hele tiden gjøre mer. Vi vil at prosjektene skal ha identitet og setter oss mål om grensesprengende eiendomsutvikling. For å få til det må vi se det store bildet, ta fugleperspektivet og utrede hvordan eiendommen kan løfte området rundt og bidra til at prosjektet gir noe tilbake til samfunnet rundt.

Eiendomsutvikling er en stor del av løsningen for at vi skal nå klimamålene, og våre prosjekter skal være bra for miljøet, for samfunnet og være en god investering – trippel bunnlinje.

Vi er nå rigget for vekst og er klar for større oppgaver. Vi søker klart vann i et turbulent marked.

Uforutsigbare tider og uroligheter med krig i Europa påvirker våre rammebetingelser som eiendomsutviklerutvikler. Vi kom oss godt gjennom pandemien med et svært godt salg, men krigen vil kunne påvirke oss i større grad gjennom økte råvarepriser og økte transportkostnader.

Prosjektene vi har under bygging vi ikke nevneverdig påvirkes av råvaresituasjonen, men det knytter seg en viss spenning til prisnivået på nye entrepriser. Vi opplever fortsatt godt salg til gode priser i våre prosjekter, men det forventes en lavere vekst i salgsprisene fremover.

Selskapet har en stor portefølje med eiendommer som skal utvikles de neste årene, med et estimert volum på ca 1.400 enheter som legges ut for salg i 2023 og 2024. Prognose for porteføljen står seg godt selv om det er enkelte mindre justeringer på enkelte prosjekter. I all hovedsak gjelder endringer mindre justeringer på tid.

STOR-OSLO EIENDOM
Oslo-regionen har vært gjennom en fantastisk transformasjon de siste 20 årene - Vi gleder oss til fortsettelsen!
Vi ser fremover

Oslo-regionen har vært igjennom en fantastisk transformasjon de siste 20 årene. Det meste er endret og utviklet med et mål om å skape en bedre by og et bedre samfunn å bo og leve i. Ved årtusenskiftet stod vi i begynnelsen av denne utviklingen med flyttingen av hovedflyplassen fra Fornebu til Gardermoen og med Fjordbyvedtaket i Oslo kommune med mål om å ta tilbake fjorden, gjøre sjøfronten tilgjengelig for alle, og skape en by som forbinder marka med sjøen – den blå-grønne byen. Innenfor dette rammeverket har vi skapt vår virksomhet. Vi har ønsket å bidra til dette skiftet og har evnet å se større sammenhenger i den eiendomsutviklingen vi jobber med. Vi har hatt ambisjoner om å gjøre noe mer, være grensesprengende og utvikle prosjekter som gir noe mer tilbake.

Vi har klart å tenke stort og skape noe som er større enn oss selv. Prosjekter som vil inspirere og glede omgivelsene i mange år fremover. Vi er inne i en viktig periode hvor bærekraft og klimabelastningen fra vår bransje må løses hvis vi skal nå klimamålene. Vi ser at vår rolle som eiendomsutvikler blir enda viktigere for å lykkes. Vi er motiverte for å fortsette denne transformasjonen fremover. Vi vet at vi kan gjøre en forskjell. Det har vært en eventyrlig reise så langt, og vi gleder oss til fortsettelsen.

Mathis Grimstad
Administrerende direktør
Stor-Oslo Eiendom

BYUTVIKLING
Vår rolle som byutvikler
Byutvikling
Vi spurte hva som var viktig for byen vår
Vår rolle som byutvikler

Stor-Oslo Eiendom har de siste årene utviklet seg fra å være en mer tradisjonell eiendomsutvikler til å bli en komplett byutvikler. Vi ser en stadig større verdi i rommet og arealene mellom byggene og ser at samspillet mellom de ulike funksjonene er avgjørende for at prosjektene våre skal lykkes.

Vi ønsker å være med å forme byen og våre omgivelser og vi tør der andre trekker seg. Ønsket er å forme byer der folk vil bo, jobbe og der samfunnet rundt vil benytte seg av de tilbudene vi skaper. – Carl Henrik Graff, Prosjektansvarlig

Vi utvikler sterke økosystem

SOE skal være en byutvikler som løfter blikket og ser det viktige samspillet mellom boliger, næringseiendom, bygulv og gode utomhusområder. Dette er avgjørende for god byutvikling.

Næringsarealene i prosjektene våre skal  bidra til utviklingen av en komplett destinasjon, og det skal være positive synergier mellom bolig og næringseiendom. Næringseiendom skal utvikles kommersielt og bærekraftig slik at de sikrer en god avkastning i prosjektene.

Vi skaper attraktive steder for næringsliv, handel, servering, kultur slik at man får et sterkt økosystem som gir optimal kommersielt resultat for utleier og leietager

Hvordan ser fremtiden ut?

Vi må rigge prosjektene for et marked i kraftig endring, både når det gjelder hvordan folk bor, arbeider, handler og omgås sosialt. Vi må derfor ha mennesket i fokus ved å tilrettelegge for opplevelser/aktiviteter for folk som bor, arbeider og besøker området, i tillegg til å ha funksjoner som dekker folks daglige behov.

Stedet må framstå som dynamisk ved å legge til rette for ulike fysiske, kommersielle, kulturelle opplevelser. Byrom, byromsinstallasjoner, gatemøbler og fasader på gateplan skal gi fleksibilitet og mulighet for forskjellig bruk.

Vi må stimulere til deltakelse, fra beboere, ansatte og besøkende, ved å etablere et nettverk av sosiale arenaer og ulike typer «plattformer» som skal invitere brukerne til deltakelse og samhandling, legge til rette for spennende møter og en aktiv bruk av byen.

Byrom, gatemøbler og bebyggelsens 1.etasjer skal gjennom bevisst utforming også kunne fungere som plattformer for deltakelse (møtesteder, scener, atrium, sittegrupper, m.m.).

Bærekraft
Slik jobber vi med bærekraft
Bærekraft
Vi bidrar med betydelig kutt i klimpagassuttslipp

Stor-Oslo Eiendom jobber kontinuerlig for å bli bedre bestillere av bærekraftige prosjekter. Vi har satt oss som mål å bidra for å nå overordnende mål om betydelig kutt i klimagassutslipp innen 2030 og et nullutslipp samfunn innen 2050. Vi venter ikke på de kommende reguleringer, men ønsker å bidra til å finne gode løsninger i dag!

Kanskje til det kjedsommelige, gjentar vi budskapet om de tre parameteren i bærekraft- sosiale forhold, klima & miljø og økonomi, men vi mener denne balansen er essensielt for å få til et vellykket prosjekt. Så i 2021 har vi kun bestilt BREEAM prosjekter og alle med en målsetning om sertifisering Very Good. Vi har også hatt to fossilfrie byggeplasser i drift, som bidrar betydelig til å redusere klimagassutslippet fra byggeplassaktivitet. Vi er også beviste på materialvalg og jobber for å redusere utslippene fra materialene i tråd med de overordnede målene.

 

Bærekraft
Frysjaparken

Grønn korridor mellom bebyggelsen i Frysjaparken, som både håndtere overvann og innbyr til sosiale kontakt og aktivitet for beboere og naboer.

Vi forsetter å være en aktiv deltaker i Grønn Byggallianse og signerte i begynnelsen av 2022 de 10 neste strakstiltakene for eiendomsutviklere.

Bærekraft
Bærekraft i prosjektene

Meierikvartalet er vårt 
første boligprosjekt som BREEAM-sertifiseres

Gotaasalléen er vår første fossilfrie byggeplass

Skolebakken K er en fossilfri byggeplass og har plastfrie lekeapparater

Bærekraft
Utvikling av gode nabolag

I tillegg til å redusere vår påvirkning på naturen til det minimale, er en viktig del av bærekraftsarbeidet å skape gode nabolag der mennesker trives. Eiendomsutvikling er i stor grad også nabolagsutvikling, derfor jobber vi aktivt med å programmere prosjektene våre til å gi noe tilbake til området. Vi er tidlig inne og utfører medvirkningsprosesser som involverer alle interessenter av utviklingen, og vi blir stadig bedre til å bruke resultatene fra undersøkelsene inn i våre prosjekter. For nabolagsutvikling kan sosial bærekraft være alt fra programmering av bygulvet, til utforming av sosiale møteplasser som innbyr til aktivitet og god arkitektur med unike detaljer eller farger.

Bærekraft
Sosial bærekraft
SOSIAL BÆREKRAFT
Startblokka Linderud

På et industriområde på Linderud skal vi skape et helt nytt byområde, som har fått navnet Linderudløkka.

Vi har stilt oss spørsmålet; hvordan kan vi skape et sted som er relevant for innbyggerne og som skaper gode hverdager for de som bor og jobber i bydelen? Og som et svar på disse spørsmålene, ble Startblokka til. Startblokka er et samarbeidsprosjekt mellom oss i Stor Oslo Eiendom og Bydel Bjerke.

Startblokka er også starten på byutviklingen, som skal skje på den gamle industri-tomta hvor Siemens tidligere hadde sitt hovedkvarter. Startblokka er en møteplass for små og kreative næringer, som gjør at blokka er et spennende sted å være.

Sosial bærekraft
Startblokka
Sosial bærekraft
Startblokka
Sosial bærekraft
Startblokka
Sosial bærekraft
Startblokka
Sosial bærekraft
Startblokka
Sosial bærekraft
Startblokka
Sosial bærekraft
Startblokka
Sosial bærekraft
Startblokka
Sosial bærekraft
Startblokka
Sosial bærekraft
Startblokka
Sosial bærekraft
Startblokka
Sosial bærekraft
Startblokka
Sosial bærekraft
Startblokka
Sosial bærekraft
Startblokka
Sosial bærekraft
Startblokka
STOR-OSLO EIENDOM
Proptech
Proptech
Økt kompetanse og utvikling

Vi øker kompetansen på teknologi og tar et ansvar for at bransjen vår utvikles i riktig retning. Vi skal være en strategisk partner for selskapene vi investerer i og bruker vår prosjektportefølje til å utvikle ny teknologi. Målet er å effektivisere og bidra til å utvikle en bærekraftig næring.

Proptech
Motivasjon

Invitere, ta i bruk og benytte teknologi i vår prosjektportefølje. Kunnskapsdeling og utvikling mot fremtidens eiendomsbransje.

Proptech
Læring og utvikling

SOE tar et bransjeansvar og løfter frem digitalisering i bransjen. Finne og påvirke utviklingen av ny teknologi for å forbedre og effektivisere måten vi jobber på.

Proptech
Avkastning

Primært avkastning på vår posisjon i markedet. SOE gir tilgang på prosjekt/kompetanse mot eierpost. Går generelt inn med lite kapital  – vurderes ut i fra business-caset. Kan tilby PropTech investeringer til faste investorer

Proptech
Investeringer og samarbeidspartnere
ANSATTE
Folk er viktig og folka utvikler Stor-Oslo
5 kjappe med
Ingri

Hva drømte du om som liten?
Jeg drømte om å bli statsminister.

Hva er det beste rådet du har fått?
Det blir å avsløre min strategi.
«If I tell you I have to kill you».

Hva var ditt første inntrykk av Stor-Oslo Eiendom?
Fikk en følelse av ærefrykt – som i å være en inspirerende arbeidsplass.

Hva er ditt beste tips til en som vil starte i Stor-Oslo Eiendom?
Å løpe på innspurten.

Hva synes du Stor-Oslo Eiendom er best på?
Åpenhet for nye idéer.
Både i prosjektene og som selskap.

5 kjappe med
André

Hva synes du Stor-Oslo Eiendom er best på?
Vi har folk som aldri gir opp!

Hva drømte du om som liten?
Å bli trommis i et rockeband.

Hva er det beste rådet du har fått?
Bruk din energi på ting du kan påvirke.
Ikke på faktorer/scenarier du ikke kan påvirke.

Hva er ditt beste tips til en som vil starte i Stor-Oslo Eiendom?
Ikke vent på å få ansvar. Vi forventer at du tar ansvar.

Hvordan vil du kort beskrive Stor-Oslo Eiendom?
SOE er (og bør alltid være) i konstant utviklingsmodus.
Både i prosjektene og som selskap.

5 kjappe med
Ole Johannes

Hva drømte du om som liten?
Profesjonell basketballspiller.

Hvor er du om fem år? 
På skiferie i Japan.

Hva var ditt første inntrykk av Stor-Oslo Eiendom? 
En eiendomsaktør som ønsker noe mer.

Hva er det beste rådet du har fått? 
Mister du inntekter så kan du alltids kutte kostnader.

Hvordan vil du kort beskrive Stor-Oslo Eiendom? 
Kompetent, lekent og fresht.

5 kjappe med
Peter

Hva drømte du om som liten?
Å bli fotballproff!

Hva var ditt første inntrykk av Stor-Oslo Eiendom?
Kreative, kompetente, og risikovillige.

Hva er det beste rådet du har fått?
Én gang er ingen gang, to ganger er en gang for mye.

Hva ønsker du å gi tilbake i prosjektene du jobber med?
Tenke kreativt og optimaliserende innenfor mitt fagfelt (struktur, MVA, skatt). Gi trygghet til prosjektgruppen og styret for den økonomiske rapporteringen.

Hva er ditt beste tips til en som vil starte i Stor-Oslo Eiendom?
Bli kjent på tvers.

5 kjappe med
Jan Trygve

Hva drømte du om som liten?
Jeg ville bli sjakkmester!

Hvis du bare kunne hatt én hobby, hva ville det vært?
Det måtte vært illusjonist.

Hva var ditt første inntrykk av Stor-Oslo Eiendom?
Glad i vin, dette som utvikler av vingård i Sør-Afrika fra Post-bygget i Norge.

Hva er ditt beste tips til en som vil starte i Stor-Oslo Eiendom?
Kom med forslag til løsning før du spør om hjelp.

Hva ønsker du å gi tilbake i prosjektene du jobber med?
Gode resultater som igjen sikrer arbeidsplass og god avkastning på SOI aksjer.

5 kjappe med
Per christian

Hva drømte du om som liten?
Å bli rockestjerne!

Hvordan vil du kort beskrive Stor-Oslo Eiendom?
Ambisiøst, lettbent, fremoverlent.

Hva er det beste rådet du har fått?
Ikke bruk tid på ting du ikke kan gjøre noe med.

Hva er ditt beste tips til en som vil starte i Stor-Oslo Eiendom?
Gjør det!

Hvis du kunne reise i tid, ville du dratt til fortiden eller fremtiden?
Fremtiden!

Prosjekter
Nye prosjekter i 2021
Nye prosjekter
Trosvikstranda

Sammen med Isegran Eiendom AS skal vi utvikle en helt ny bydel i Fredrikstad, på det vi mener er den beste tomten i området.

Gitt den unike beliggenheten – med både urbane kvaliteter og kaifront – bør området utvikles med høye ambisjoner om å tilføre noe nytt til byen. Trosvikstranda skal utvikles til å bli Fredrikstads mest attraktive bydel med et unikt tilbud av boliger, byrom og næringskonsepter.

Nye prosjekter
Drammen

Stor-Oslo Eiendom har kjøpt porteføljen bestående av tre sentrumsprosjekter på Bragernes i Drammen. Selskapet kjøper porteføljen av Glitre Bolig AS som over lang tid har utviklet flere prosjekter i Drammensområdet.

Porteføljen består samlet av ca. 17 000 kvm bolig og Stor-Oslo Eiendom tar sikte på å utvikle til sammen 200 leiligheter. Eiendomsporteføljen består av prosjektene Hofgaards gate, Ilebergveien og Skramstadkvartalet. Sistnevnte vil utvikles i samarbeid med Oxer Eiendom. Eiendommene ligger sentralt på Bragernes med gangavstand til Bragernes torg, butikker, skole, barnehage og Brakerøya stasjon. llustrasjon: Skramstadkvartalet

Prosjekter
Noen av prosjektene vi skal utvikle fremover
Prosjekter
Timbre

Lillestrøm / 160 leiligheter/ 4 500 m2 BTA kontor/ 2 500 m2 bygulv

Prosjekter
Sentrumskvartalet, Ski

Ski / 300 leiligheter / 7 500 m2 BTA næring

Prosjekter
Refstadveien

Oslo / 72 leiligheter  / 200 m2 BTA næring

Prosjekter
Trosvikstranda

Fredrikstad / 400 leiligheter / 10 000 m2 BTA næring

Prosjekter
Frysjaparken

Oslo / 1100 leiligheter / 28 000 m2 BTA næring / 5 900 m2 bygulv

Prosjekter
Meierikvartalet

Lillestrøm  / 378 leiligheter / 28 000 m2 BTA kontor / 10 000 m2 bygulv

Prosjekter
Godtaasalléen

Jessheim / 142 leiligheter / 1 342 m2 bygulv

Prosjekter
Skolebakken K

Kolbotn / 110 leiligheter / 1 200 m2 bygulv

STOR-OSLO EIENDOM
Nøkkeltall
Nøkkeltall
I stadig vekst

Vi har mange spennende prosjekter under utvikling

Nøkkeltall
Antall boliger som legges ut for salg

Planlagte boliger for salg i henhold til forrutsetninger i dagens prognoser.

Stor-Oslo Eiendom
Sobil

SOBIL er en viktig del av Stor-Oslo Eiendom sin kulturbygging, og er en arena hvor vi møtes og gjør morsomme, fysiske og sosiale aktiviteter sammen.

SOBIL har lagt til rette for flere fantastiske reiser hvor idrett, samhold og kultur har skapt utrolige opplevelser. Høydepunktene står i kø!

Morgenløping hver fredag har historisk hatt god oppslutning. En fantastisk avslutning på uka, og en fin start på helgen.