15.12.21 /

Stor-Oslo Eiendom konsoliderer hele eiendomsporteføljen i et nytt selskap med en eiendomsverdi på cirka 6,5 mrd og en egenkapital på 2,4 mrd.

 

2021 ble et innholdsrikt år for oss. Vi har 20 års-jubileum, laget vår egen jubileumsbok, feiret i nye lokaler i DEG 16 og solgt boliger for ca. 1,8 mrd. Nå avslutter vi året med en emisjon på 2,4 mrd og samler eiendomsporteføljen.

I løpet av disse 20 årene har vi gått fra å være en liten gründerbedrift til et stort eiendomsselskap, med en portefølje spekket med vågale og grensesprengende prosjekter.

 

 

Alt startet med vår egen gründer og styreleder Arild Rygg. Planen til Arild da han startet Stor-Oslo Eiendom var å begynne i det små og gå fra prosjekt til prosjekt – men slik gikk det ikke. Entra Eiendom kom ganske raskt på banen og ønsket bistand fra Arild for å utvikle Postgirobygget. Det lille oppstartsselskapet fikk med andre ord en skikkelig pangstart og trengte raskt flere folk. Teamet, som på den tiden bestod av Arild selv og Karsten Hjertholm, ble derfor utvidet med Jannicke Grønvold, Arne Brovold og Mathis Grimstad.

Sammen utgjorde de en kunnskapsrik og erfaren gjeng som fikk gjøre en rekke store prosjekter, og som etter hvert ble lagt merke til i bransjen.

 

 

Nå – 20 år senere er det fortsatt full gass. Vi har i dag en portefølje på sentrale knutepunkt i Oslo-regionen på ca. 6.500 boliger, samt 200.000 kvadratmeter næringsarealer og bygulv. Vi jobber kontinuerlig med å sette nye mål for SOE og vi har nå brukt mye tid på det som skal skje fremover. Og den neste tiden blir veldig spennende for oss.

Per 15.12.21 konsoliderer vi hele eiendomsporteføljen i et nytt selskap med en eiendomsverdi på cirka 6,5 mrd og en egenkapital på 2,4 mrd. Målet er å bygge et enda mer solid selskap som kan hevde seg i et marked der konkurransen blir tøffere og prosjektene større.

 

 

 

 

– Vi har i løpet av de siste årene sett at flere større aktører er kommet inn i markedet med betydelig finansielle muskler. For å imøtekomme dette har vi lenge jobbet med å bygge en mer robust selskapsstruktur som vil gi oss løfteevne i et tøffere marked, sier administrerende direktør Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom

Til nå har SOE organisert alle sine prosjekter som egne single purpose-selskap (SPVer) med egne investorer til hvert prosjekt. Ved å samle alle SPVene til ett selskap, blir «nye» Stor-Oslo Eiendom en langt sterkere eiendomsutvikler finansielt, med en stor portefølje av utviklingseiendommer og en solid balanse.

– Vi har i mange år jobbet sammen med norske familieselskap, og det er gledelig at majoriteten av disse blir med oss videre. Det er generelt en underdekning av boliger i Oslo-regionen, og flere kommuner planlegger å gjennomføre store byutviklingsprosjekter for å imøtekomme disse behovene og for å tilrettelegge for en mer bærekraftig byutvikling. Vi mener vi nå er godt rustet med både kapital og kompetanse til å bli en ledende byutvikler i regionen, avslutter Mathis Grimstad.

Norgesgruppen-eier Johan Johannson, Norwegian-gründer Bjørn Kise, Braathen Eiendom, Møller Eiendom og gründerteamet bak Spacemaker deltar alle i emisjonen og blir nye aksjonærer i selskapet. Blant dagens SPV-aksjonærer er det flere som også deltar med friske penger inn i emisjonen.

De største aksjonærene etter konsolideringen blir de ansatte i SOE (som samlet eier ca 25%), Joh. Johansson Eiendom AS, Steinar Lindberg AS, Astron AS, Klaveness Marine AS, Moro AS, Songa/Blystad AS og Stormbull AS.

Nå starter en ny reise. Vi skal fortsette å jobbe med grensesprengende prosjekter – og ha det moro. Omorganiseringen vil gjøre oss mer robuste som igjen vil gi oss mulighet til enda flere spennende prosjekter. 

Vi er motivert og gleder oss til å ta fatt på de neste 20 årene!