19.06.19 /

Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris ble i år delt ut for sjette gang, og ble tildelt vårt prosjekt Munch Brygge i Bjørvika. Munch Brygge er tegnet av Lund + Slaatto Arkitekter med Stor-Oslo Eiendom som byggherre. Denne prisen har som formål å rette oppmerksomhet mot arkitektur og byutviklingsprosjekter av høy kvalitet i Oslo og Akershus, sentrale og aktuelle rammebetingelser for faget, og våre bygde omgivelser som helhet.

Juryens begrunnelse sier bla:

  • «Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2019 tildeles Lund+ Slaatto for Munch Brygge. Komiteen ønsker samtidig å berømme byggherre Stor Oslo Eiendom, for vilje til å satse på et prosjekt som beveget seg utover grensene for det opprinnelige oppdraget. Prosjektet anses som et viktig innspill til byplanstrategien.»

Vi er veldig stolte av resultatet og takker Lund + Slaatto Arkitekter for det gode samarbeidet!