14.06.19 /

Denne uken har vi i Stor-Oslo Eiendom lansert en splitter ny logo og profil. Etter oppussingen vil hjemmesiden gi et bedre bilde av hvem Stor-Oslo Eiendom er og hva vi jobber med i Oslo og Akershus. Som knutepunktsutvikler jobber vi med urbane prosjekter med boliger, kontorer og handelsarealer og vi er en stor bidragsyter til å skape kvalitet i den nye tette byen.

Den nye profilen er produktet av et samarbeid mellom Stor-Oslo Eiendom og reklame & digitalbyrået NXT/A2N og begge parter er strålende fornøyde med resultatet. Profilen og fargepalletten vi har utviklet sammen speiler selskapets verdier og viser at Stor-Oslo Eiendom ønsker å skille seg ut fra andre selskaper i bransjen.

     Vår nye profil og vår nye nettside viser frem at vi tilbyr urbane boliger og prosjekter i hele Stor-Oslo regionen, sier administrerende direktør Mathis Grimstad.

Tone Trollsås, Partner i NXT/A2N sier følgende om prosessen med å utvikle Stor-Oslos nye profil:

I et halvt års tid har NXT/A2N Reklame & Digitalbyrå jobbet med ny profil for Stor-Oslo Eiendom. Det har vært en lang og god prosess og vi er utrolig stolte av resultatet! Vi så raskt hvor modige Stor-Oslo Eiendom er og hvilket potensiale det var å bruke det visuelle uttrykket til å få frem dette. Eiendomsbransjen har i mange år har hatt et ensartet uttrykk. Den gamle profilen til Stor-Oslo Eiendom hadde et kommunalt preg og skilte seg lite ut i en bransje som stadig er i utvikling. Ved å jobbe med egen visuell identitet vil Stor-Oslo Eiendom fremstå enda tydeligere og ta en enda sterkere posisjon i markedet, fortsetter Trollsås.

Vi håper du liker resultatet!