07.06.19 / soeiendom.no

Obos og Stor-Oslo fortsetter samarbeidet med Veidekke for byggingen av 225 leiligheter på Frysjaparken i Oslo. Den nye kontrakten mellom partene inneholder også en intensjon om videre samarbeid for salgstrinn 3 og understreker det gode samarbeidet mellom aktørene.

På Frysja i dag er industrien på vei ut og byggingen for salgstrinn 1 begynte Veidekke med allerede i Februar 2018.  Veidekke er i full gang med byggingen av de første 154 leilighetene og vil nå også fortsette med salgstrinn 2 og nye 225 leiligheter. Forventet byggestart for byggetrinn 2 vil være i tredje kvartal 2019 med innflytting i 2021.

Frysjaparken vil ved ferdigstillelse telle om lag 900 boliger med noe næring og inneholde blant annet grønne gårdsrom, takhager, møteplasser og parker.

Vi er stolte og takknemlige over fornyet tillit. Det første feltet nærmer seg ferdigstillelse mot slutten av året, og denne kontrakten gjør at vi kan fortsette samarbeidet preget av gjensidig tillit og smidighet mellom alle involverte parter. Vi bruker ny teknologi og nye prosesser for å bygge raskere, billigere og mer effektiv og får nå utviklet disse og hele teamet vårt videre, sier direktør Anders W. Haugen i Veidekke Bygg Oslo.

 

Estate artikkel:

https://www.estatenyheter.no/2019/05/27/bygger-225-leiligheter-for-535-millioner/?fbclid=IwAR3v-_AtIoqIm-Hmxb7f6XwVhVHf9NGH0EP_QCoIRvyFiFj_ynU9Gib2P0o