17.12.20 / soeiendom.no

For all ettertid vil 2020 bli husket som et år preget av Korona. Året har vært utfordrende for Norge og verden under ett. I Stor-Oslo Eiendom har vi evnet å opprettholde svært god aktivitet fra hjemmekontor og har i løpet av året solgt over 300 leiligheter til mer enn 1,7 milliarder kroner. Vi har hatt byggestart i flere prosjekter, signert entrepriseavtaler for over 2,7 milliarder kroner og styrket satsningen innenfor teknologi.

 

I Stor-Oslo Eiendom utvikler vi store og komplekse eiendomsprosjekter, som eksempelvis Meierikvartalet på Lillestrøm og Frysjaparken i Oslo. På disse to prosjektene til sammen har vi i år solgt 212 leiligheter og signert entrepriseavtaler for om lag 2,3 mrd. kr. Begge prosjektene har full produksjon på byggeplass, og “Tårnhus 1” og “Tårnhus 2” i sentrum av Lillestrøm er nå reist til full høyde på 17 og 19 etasjer. I tillegg har solgt over 90 leiligheter på fire andre prosjekter på Jessheim, Kolbotn og Bekkestua og er godt i gang med bygging.

 

– Vi er veldig imponert over hvordan entreprenørene har klart å tilpasse seg på byggeplass og klart å holde god fremdrift og produksjon gjennom denne pandemien. i Stor-Oslo Eiendom har vi også klart å holde aktivitetsnivået høyt selv om vi har sittet på hvert vårt hjemmekontor, sier administrerende direktør Mathis Grimstad.

 

Aktiviteten i samfunnet har vært preget ulike koronatiltak. Det har stilt store krav til planlegging og oppfølging i alle faser av våre prosjekter. Vi er derfor ekstra stolte av våre samarbeidspartnere og måten vi sammen har opprettholdt god produksjon og aktivitet på de syv ulike byggeplassene våre. Å få opprettholdt fremdrift har vært førsteprioritet i alle våre prosjekter, og det har vi i stor grad lyktes med i året som har gått; eksempelvis har vi hatt tre byggestarter i 2020. I sentrum av Kolbotn startet vi bygging av Skolebakken K hvor byggetrinn 1 har solgt godt i løpet av året. Videre starter vi også byggingen av Gotaasalléen på Jessheim som blant annet vil gi Jessheim sentrum et helt nytt torg. På Bekkestua overleveres Villa P andre kvartal 2021 før Meglergården overleveres i 2022.

 

Teknologi

Da koronaen traff oss, sto Stor-Oslo Eiendom godt rustet til en arbeidstilværelse med hjemmekontor og videomøter. Vi hadde på plass digitale løsninger som var utprøvd og satt i drift lenge før pandemien slo til. Pandemien viser hvor viktig teknologi er, og hvordan vi fremover kan bli enda bedre på å effektivisere hverdagen ved bruk av digitale løsninger.

 

I sommer lanserte vi Stor-Oslo PropTech for å spisse vår satsing på teknologi i selskapet. Vår første investering Spacemaker ble solgt med hyggelig avkastning i løpet av året og viser at ny teknologi kan ha stor verdiskapning i bransjen. Vi har i år også investert i Defigo som gir oss muligheten til å levere digitale adgangskontrollsystemer og gir kundene våre en nøkkelfri tilgang til både bygg og leiligheter. Vår satsing på ny teknologi vil fortsette og vi ønsker å jobbe tett med nye start-up bedrifter som utvikler teknologi innen eiendomsutvikling.