16.09.21 / soeiendom.no

Stor-Oslo Eiendom er i betydelig vekst og forsterker nå finansfunksjonen med Berit Koenig som ny finanssjef i nyopprettet stilling.

Berit Koenig innehar en Bachelor i Finans fra BI Oslo samt en Cand.merc (Master) in Finance and strategic management fra Copenhagen Business School. Berit er ansatt som ny finanssjef og innehar en bred og sterk kompetanse som tidligere konsulent i EY (Ernst & Young) og i senere år som leder av et rådgiverteam i Nordea. I løpet av sine seks år i Nordea var Koenig avdelingsbanksjef og ledet et team med rådgivere med ansvaret for bedriftskunder i region Oslo. Tidligere jobbet Koenig som kredittanalytiker i Nordea med ansvar for kvalitativ og kvantitativ analyse av bedriftskunder i Oslo. I EY jobbet hun i både revisjon og consulting i fem år.

– De siste årene har Stor-Oslo Eiendom hatt en formidabel vekst og det har vært spennende å følge selskapet utenfra, både hva gjelder akkvisisjon av nye eiendommer, gjennomføring av byutviklingsprosjekter samt selskapets stadig tydeligere fokus på bærekraft og miljø. Jeg har alltid hørt mye positivt om Stor-Oslo Eiendom og teamet som arbeider der. Jeg er derfor enormt ydmyk over at jeg nå har fått sjansen til å utvikle meg videre sammen de kompetente og fremoverlente menneskene som Stor-Oslo Eiendom har, sier Berit.

Som finanssjef vil Koenig ha en sentral rolle i videreutviklingen av Stor-Oslo Eiendom og finansfunksjonen til selskapet. Berit vil ha det overordnede ansvaret for finansieringen av selskapets prosjektportefølje på 6 800 boliger og 160 000 kvadratmeter med næringsarealer.

Det er en glede for oss i Stor-Oslo Eiendom å ønske Berit velkommen som Finanssjef. Stor-Oslo Eiendom har en betydelig prosjektportefølje som skal utvikles og finansieres de neste årene, og vi ser derfor frem til å få med Berit på laget med hennes lange erfaring med eiendomsfinansiering fra Nordea. Berit vil gi Stor-Oslo Eiendom solid faglig tyngde i den videre utviklingen av prosjektene og selskapet, sier Christian Haug, CFO i Stor-Oslo Eiendom.