08.09.20 / soeiendom.no

Stor-Oslo Eiendom og bydel Bjerke etablerer en fysisk Hub for verdiskapning og søker daglig leder for innovasjonsprosjektet

 

Stor-Oslo Eiendom utvikler den gamle Siemenstomten på nedre Linderud hvor de tidligere næringsområdene skal omtransformeres til bolig, næring og flotte uterom.  Ambisjonen for nye Linderud er å skape en smart og levende bydel, med boliger og næringslokaler, bundet sammen av et urbant byrom. I påvente av boligbygging og utvikling av ny og eksisterende næringseiendom ønsker Stor-Oslo Eiendom å skape både liv og dynamikk. Vi har inngått et samarbeid med Bydel Bjerke gjennom et midlertidig nærmiljøprogram hvor vi sammen skal skape en hub/landsby for innovasjon, samhandling og samskaping i de eksisterende lokalene.

Innovasjonsprosjektet har som målsetting å skape en inkluderende møteplass på Linderud, og en arena for å skape nye løsninger på samfunnsutfordringer knyttet til sosial og miljømessig bærekraft. Prosjektet vil bygge videre på Bydel Bjerkes erfaringer fra Vollebekk Fabrikker.

Det etableres en fysisk hub på Linderud for verdiskapning innen teknologi og sirkulærøkonomi, som vi ønsker skal bli en testarena og et samlingssted for det nye arbeidslivet og nye retail-/servicekonsepter. Vår ambisjon er sammen med Bydel Bjerke å involvere nærmiljøet i utviklingen av området.

Første steg på veien er å engasjere en daglig leder for innovasjonsprosjektet som vil være svært delaktig i å utvikle og forme dette. Søknadsfrist er 18.september. Oppdraget er midlertidig og vedkommende engasjeres som frilanser.

Ta kontakt med prosjektleder Richard Zagar (richard@soeiendom.no) dersom dette kunne være av interesse.