19.12.22 /

Stor-Oslo Eiendom (SOE) kjøper byggene og den 57 mål store tomten på Bragernes i Drammen, der Drammen sykehus ligger i dag. Selgeren er Helseforetaket Vestre Viken. Sykehuset fortsetter driften på Bragernes inntil det nye sykehuset står klar på Lierstrand om noen år, trolig i 2026.

 

Overtakelse av eiendommen skjer først når sykehusdriften flytter til nytt sykehusbygg. Det pågår allerede arbeid med ny områdeplan der dagens sykehus ligger, og som fremtidig eier trer Stor-Oslo Eiendom inn i dette arbeidet. Målet er å utvikle en ny og spennende bydel i sentrum av Drammen.

 

– Dette er en unik mulighet til å utvikle Drammen i tett samarbeid med Helseforetaket Vestre Viken, Drammen kommune og andre involverte grunneiere. Vi kan ta oss god tid til å planlegge de overordnede rammene, og sikre en god transformasjon av området til bolig- og næringsformål, sier administrerende direktør Mathis Grimstad i SOE.

 

Kjøpekontrakten ble inngått 18 desember 2022. Stor-Oslo Eiendom garanterer for en kjøpesum på minimum 850 millioner kroner. Kjøpesummen kan bli enda høyere basert på eiendommens endelige utnyttelsesgrad.

 

Sykehusområdet på Bragernes forventes å få cirka 900 nye boliger. Eiendommen har svært gode solforhold, og det er gode rekreasjonsmuligheter med Drammensmarka og Drammenselva i umiddelbar nærhet. Eiendommen ligger tett på Bragernes Torg, med mange lokale arbeidsplasser, kultur, handel og annen utadrettet virksomhet. Jernbanestasjonen på Strømsø ligger også innenfor en fin gå- og sykkelavstand.

 

– Vi ønsker å skape en levende og bærekraftig del av sentrum. SOE er opptatt av å drive god by- og stedsutvikling, og vi har som mål å utvikle et prosjekt som har høy arkitektonisk kvalitet og blir populært boligområde, sier Grimstad.

 

Stor-Oslo Eiendom har tidligere ferdigstilt to boligprosjekter på Bragernes, og har for tiden tre boligprosjekter under utvikling i samme område. Meglere på oppdraget har vært Realnor Property Advisors AS og BNM Realist Næringsmegling AS, mens juridiske rådgivere har vært Haavind AS og DLA Piper AS for hhv selger og kjøper.

 

Kontaktpersoner i Stor-Oslo Eiendom AS

Mathis Grimstad
Administrerende direktør
mathis@soeiendom.no
+47 412 94 865

André Sommerfelt Bårdstu
Investeringsdirektør
andre@soeiendom.no
+47 907 44 927

 

© Bilder / Drammen kommune