21.12.22 /

Eiendommen er på ca 6.5 mål og ligger i umiddelbar nærhet til dagens Drammen sykehus på Bragernes. I dag huser eiendommen Vestre Viken Helseforetak som leietaker, men Stor-Oslo Eiendom (SOE) har som ambisjon å omregulere eiendommen til boligformål. Eiendommen inngår i området som skal omreguleres sammen med Drammen Sykehus.

 

Stor-Oslo Eiendom kjøper Konggata 51 direkte fra Entra ASA. Partene er enige om at kjøpesummen for eiendommen skal holdes konfidensielt. Leietaker er Vestre Viken Helseforetak, som i dag driver et habiliteringssenter på eiendommen. De har en leieavtale frem til andre halvdel av 2026.

 

– Vi har lykkes å komme til enighet med Entra om en handel denne høsten. Vi syns denne eiendommen har en sjarmerende beliggenhet, og med en topografi som egner seg godt for boligutvikling. Nå ser vi frem til å videreføre regulerings- og utviklingsprosessen for denne eiendommen, sier Mathis Grimstad, administrerende direktør i SOE.

 

Eiendommen ligger i et skrående terreng, som faller i syd-vestlig retning. Eiendommen har dermed gode solforhold. Eiendommen, som forventes å kunne huse cirka 100-120 boliger, inngår i en større områdeplan som inkluderer både Drammen sykehus og øvrige grunneiere i nabolaget. En etterfølgende detaljregulering for eiendommen forventes å kunne være på plass i 2025/26.

 

– Stor-Oslo Eiendom har som ambisjon å miljøsertifisere alle våre boligutviklingsprosjekter i henhold til Breeam-Nor standarden, og dette prosjektet i Konggata er intet unntak. Vi har også som ambisjon å utvikle et boligprosjekt som står seg godt arkitektonisk, som vi er sikre på vil bli tatt godt imot blant fremtidige boligkjøpere på denne delen av Bragernes, sier Grimstad.

 

Stor-Oslo Eiendom har tidligere ferdigstilt to boligprosjekter på Bragernes, og har for tiden tre boligprosjekter under utvikling i samme område, øst for Bragernes torg.

 

I tillegg ble det den 19/12-2022 offentliggjort at Stor-Oslo Eiendom kjøper Drammen sykehus på Bragernes av Helseforetaket Vestre Viken. Disse eiendommene utgjør 57 mål og Drammen sykehus skal fortsette driften av dagens sykehusbygg inntil det nye sykehuset står klart på Brakerøya. Det vises til egen pressemelding for denne handelen.

 

Kontaktpersoner i Stor-Oslo Eiendom AS

Mathis Grimstad
Administrerende direktør
mathis@soeiendom.no
+47 412 94 865

André Sommerfelt Bårdstu
Investeringsdirektør
andre@soeiendom.no
+47 907 44 927

 

© Bilder / Drammen kommune