25.06.20 / soeiendom.no

Stor-Oslo Eiendom har som en av Østlandets største eiendomsutviklere, spesialisert seg på utvikling av urbane knutepunkt. For å være med på å utvikle den smarte bærekraftige byen øker selskapet nå sin innsats for å utvikle teknologi rettet mot utvikling av eiendom.

 

– Dette er en lansering vi har gledet oss veldig til å dele med omverdenen. I Stor-Oslo Eiendom har vi et betydelig engasjement for teknologiutvikling og smarte løsninger, hvilket gjenspeiles i utviklingsprosjektene våre. Vår bransje er en miljøversting, som alene står for 40 prosent av klimagassutslippene på verdensbasis. Det kan ikke fortsette, og vi anser det som vår forpliktelse å ta grep for en grønnere bransje i tråd med FNs bærekraftsmål, sier Mathis Grimstad, administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom.

 

– Vi er en rendyrket eiendomsutvikler som jobber med kjøp, utvikling, markedsføring, bygging og salg av eiendom. I denne verdikjeden er vi spesialister, og vi ser at vi kan bruke og utvikle ny teknologi som vil effektivisere og øke verdien i prosjektene, sier Grimstad.

Henrik Taubøll inn i styret

Stor-Oslo PropTech AS blir etablert som et eget datterselskap innenfor Stor-Oslo Eiendom paraplyen. Med seg på laget har Stor-Oslo Eiendom fått med Henrik Taubøll, som gjennom flere år har gjort seg bemerket eiendomsbransjen, både som advokat, gründer av Ung i Næringseiendom, leder av WeWork Nordic og en av initiativtagerne bak nettverket PropTech Norway.

 

– Vi er svært glade over at Henrik har sagt ja til å være med på å utvikle Stor-Oslo PropTech. Han har de riktige ambisjonene, en unik kompetanse og et stort nettverk som kommer oppstartsbedriftene vesentlig til gode, fortsetter Grimstad.

 

– Proptech er en megatrend som vi ser at endrer eiendomsbransjen verden over. Dette gjelder alt fra smarte bygg, smarte byer og nye forretningsmodeller, som co-working, til mer fintech-baserte produkter som plattformteknologi for transaksjoner og lån. Vi har sett en eksponentiell vekst

i dette markedet de siste årene og jeg har sittet tett på det internasjonale proptech-miljøet i mange år, samt jobber nå aktivt med proptech hos advokatfirmaet Wiersholm. Jeg håper å kunne bidra med erfaring og nettverk til Stor-Oslo Proptech og bedriftene de velger å satse på.

 

 

Inviterer oppstartsselskapene inn

Stor-Oslo Eiendom har som ambisjon å utvikle ny teknologi i samarbeid med nye start-up bedrifter. Selskapet har en lang rekke eiendommer under utvikling og ønsker å tilby teknologibedrifter å teste og utvikle ny teknologi i samarbeid med prosjektteamene. Ved å få Stor-Oslo PropTech med som investor får oppstartsbedriftene inn en solid finansiell støttespiller som i tillegg tilbyr sin kompetanse og sitt nettverk. Denne kompetanseutviklingen vil være en viktig del i å rigge oppstartsselskapene for videre vekst. I Stor-Oslo PropTech vil oppstartsselskapene finne en dedikert partner.

 

– I Stor-Oslo Eiendom jobber det et sammensatt lag på nesten førti mennesker, som alle er svært kompetente på ulike fagfelt. Vi tror på å tenke sammen, jobbe i team og dele kunnskap for å finne de beste løsningene. Vi tror også flere av de nye teknologiselskapene kan ha svært godt av å jobbe tett sammen med våre prosjektteam. Først og fremst tilbyr vi kompetanse og mulighet til å utvikle gode tekniske løsninger i reelle prosjekter. I tillegg vil vi også være en sterk finansiell partner for videreutviklingen av selskapet, avslutter Grimstad.

 

Unikt i det norske markedet

To selskaper er allerede med i satsningen, og disse er Dimension 10 og Spacemaker. Håvard Haukeland, medgründer og CEO i Spacemaker, mener at Stor-Oslo PropTech tilbyr noe unikt til oppstartsmiljøene som blir tatt inn.

 

– Stor-Oslo Eiendom har vært en nær partner av Spacemaker fra vi startet selskapet i 2016, først som forskningspartner, senere som kunde og investor, men også som en sparringspartner for oss gründerne underveis. Det viktigste for oss har vært den nære og transparente dialogen vi har hatt med Stor-Oslo på verdien Spacemakers programvare skaper i faktiske prosjekter, som å bidra til å spare tre måneder i reguleringsfasen, øke presisjonen i tomteakkvisisjon samt identifisere løsninger for gode bo- og byutviklingskvaliteter i komplekse, urbane tomter. Det finnes mange ventureselskaper der ute som kan tilby sin erfaring fra å bygge selskaper, men det er lite som betyr mer for oppstartsselskaper i tidlig fase enn kunder som tilbyr porteføljen sin som en sandkasse. Her har eiendomsselskaper et konkurransefortrinn, og det er fantastisk for alle techselskaper, også utenfor Norge, at en aktør so

Med mål om å skape en fremtidsrettet eiendomsnæring etablerer Stor-Oslo Eiendom nå sitt eget PropTech selskap. Selskapet skal investere i oppstartsbedrifter som kan være med på å effektivisere og utvikle en mer effektiv og bærekraftig eiendomsbransje.