09.09.22 /

Stor-Oslo Eiendom er i vekst med en betydelig prosjektportefølje under utvikling og har derfor ansatt to nye prosjektledere.

 

Camilla Sunde er kommet tilbake til Stor-Oslo Eiendom etter å ha jobbet som prosjektsjef hos JM Bolig i 4 år. Camilla begynte i sin stilling som senior prosjektleder i august. Camilla er utdannet byplanlegger fra LSE og har bakgrunn fra både offentlig og privat virksomhet. Hun har mye kompetanse fra reguleringsprosesser og tidlig fase av eiendomsutviklingen.

 

«Etter 4 år som prosjektsjef i JM ønsket jeg å bevege meg tilbake til tidligfase og regulering. Jeg har savnet miljøet i Stor-Oslo Eiendom, og når jeg fikk anledning til å komme tilbake var det egentlig et enkelt valg.
Stor- Oslo Eiendom har mange spennende og viktige byutviklingsprosjekter, og er godt rigget for å håndtere alle de utfordringene som må løses i slike sammensatte prosjekter. Selskapets økte satsing på både miljø og sosial bærekraft er noe jeg allerede er veldig stolt av.»

 

Kjartan Hervig begynte 1. september, og kommer fra stillingen som prosjektleder hos WSP hvor han blant annet har vært byggherrens prosjektleder for utvikling og gjennomføring av hotellet på The Well spa . Kjartan har bakgrunn fra NTNU som Sivilingeniør, og har opparbeidet seg en god erfaring (med prosjektledelse på byggherresiden) med gjennomføring av prosjekter i alle faser, i både privat og offentlig sektor.

 

«Gjennom å ha jobbet som konsulent innen prosjektledelse, har jeg fått et svært godt inntrykk av Stor-Oslo Eiendom som en solid og seriøs eiendomsutvikler. Jeg er derfor både stolt og glad over å bli en del av det kompetente teamet i selskapet. Jeg ser frem til å jobbe med, og videreutvikle, min kompetanse innen, eiendoms- og byutvikling. Det trigger meg å få jobbe i Stor-Oslo Eiendom, som innehar spennende prosjekter fra A-Å, hvor et kommersielt eierskap og drivkraft kombineres med et fokus på å levere god bokvalitet og bærekraft i utviklingen av morgendagens boliger og næringseiendom.»

 

Vi er veldig fornøyd med å få Camilla og Kjartan med på laget. De har begge lang og god erfaring som vil bidra til å gjøre Stor-Oslo til en enda bedre eiendomsutvikler. I en tid hvor det er kamp om ressursene er det hyggelig at vi klarer å tiltrekke oss gode medarbeidere og at vi blir oppfattet som et attraktivt selskap å jobbe i, sier adm.dir Mathis Grimstad.