Refstadveien 102

Like ved travbanen på Bjerke skal vi utvikle et «Green Living» prosjekt, der miljø og grønne kvaliteter er i fokus.

Bjerke, Oslo / Under utvikling

Refstadveien 102

Prosjektet er i reguleringsfasen og vil bestå av små og store leiligheter med gjennomtenkte planløsninger og god standard. Prosjektets tomtegrep tar utgangspunkt i punkthustypologien nærområdet domineres av, og videreutvikler denne ved forskutte volumer med balkonger tilrettelagt for beplantning der tårnet fremstår som en vertikal forlengelse av parken.